Rachunek rozliczeniowy

Rachunek rozliczeniowy

Rachunek rozliczeniowy służy do przechowywania i gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych w formie gotówkowej i bezgotówkowej.

Rachunek rozliczeniowy można obsługiwać także poprzez kanały elektroniczne: eBSR lub eBSR-BIZNES.

W ramach prowadzenia rachunku proponujemy dodatkowo:

  • telefoniczne uzyskiwanie informacji o stanie salda na rachunkach oraz dokonanych operacjach
  • efektywne zarządzanie środkami zgromadzonymi na rachunkach poprzez deponowanie ich na lokatach krótko i długoterminowych
  • administrowanie płatnościami, czyli regulowanie przez Bank płatności zgodnie z ustalonymi wspólnie zasadami
  • realizacja zleceń w ustalonej przez klienta kolejności
  • realizację zleceń stałych
  • wykonywanie innych nietypowych zleceń lub usług w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych banku
Skontaktuj się z nami