Zaloguj się

Lokata terminowa Standard

  • Terminy lokat: 1, 2, 3, 6, 9, 12, 24, 36, 60 miesięcy
  • Minimalna kwota lokaty wynosi 250 zł
  • Rachunek lokaty oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej
  • Na rachunkach lokat odsetki nalicza się po upływie okresu umownego i dopisuje do kapitału lokaty, przy czym do wkładów terminowych 24, 36 i 60 miesięcznych stosuje się kapitalizację roczną (co 12 miesięcy od daty wniesienia wkładu)
  • Niepodjęcie lokaty po upływie terminu umownego skutkuje prolongatą na taki sam okres lecz na warunkach obowiązujących w dniu przedłużenia umowy
  • W przypadku wycofania lokaty przed terminem, posiadacz rachunku otrzymuje odsetki w wysokości obowiązującej dla rachunków oszczędnościowych w złotych
Skontaktuj się z nami