Przelewy natychmiastowe EXPRESS ELIXIR - szybkie, proste i bezpieczne przelewy!

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie oferuje nowoczesną usługę jaką jest system przelewów natychmiastowych Express Elixir stworzony i prowadzony przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.
Dzięki przelewom natychmiastowym Express Elixir środki przekazywane są na rachunki w innych bankach krajowych nawet w ciągu kilku sekund, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa przeprowadzanej transakcji. Jest to optymalne rozwiązanie w sytuacji, gdy liczy się czas dotarcia pieniędzy do odbiorcy.

Uwaga! Powyższe limity mogą zostać przez Państwa zmniejszone (a nawet wyzerowane). Zmiana limitów jest możliwa po zalogowaniu się do usługi bankowości elektronicznej eBSR (nie można tego zrobić w aplikacji mobilnej). W zakładce MÓJ PROFIL należy wybrać ZARZĄDZANIE LIMITAMI.

W celu realizacji przelewu natychmiastowego wystarczy zalogować się do swojego konta przez system bankowości elektronicznej eBSR lub aplikację mobilną TuBSR i wybrać opcję natychmiastowego przelewu Express Elixir. Po zaakceptowaniu transakcji pieniądze trafią do odbiorcy szybko i bezpiecznie, pod warunkiem, że jego bank jest również uczestnikiem systemu.

UWAGA!
W przypadku, gdy bank odbiorcy będzie niedostępny w systemie przelewów natychmiastowych Express Elixir lub prawidłowa realizacja przelewu w systemie będzie niemożliwa z innych przyczyn (np. zamknięty rachunek odbiorcy), przelew zostanie odrzucony.
W bankowości elektronicznej eBSR pojawi się komunikat o braku możliwości realizacji przelewu Express Elixir wraz z powodem braku realizacji. Niezrealizowany przelew będzie również widoczny w zakładce przelewów niewykonanych.
Natomiast w aplikacji mobilnej TuBSR komunikat o braku możliwości realizacji przelewu Express Elixir nie pojawi się. Zawsze należy sprawdzić, czy kwota zleconego przelewu znajduje się w bieżących obciążeniach. Brak obciążenia będzie oznaczał brak możliwości jego realizacji w systemie Express Elixir. Informację o przyczynie braku realizacji należy sprawdzić w bankowości elektronicznej eBSR, w zakładce przelewów niewykonanych.

Zapraszamy do skorzystania z usługi

Przypominamy, że wykonując transakcje w bankowości elektronicznej zawsze należy zachować szczególną ostrożność. Podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z usług bankowych w sieci znajdują się na stronie Banku www.bsr.krakow.pl w zakładce BEZPIECZEŃSTWO.