Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia na życie

„Życie Komfort”

  • dla posiadaczy rachunków z limitem zadłużeniowym, posiadaczy kart kredytowych,
  • dla klientów korzystających z kredytów gotówkowych, mieszkaniowych, hipotecznych,
  • dla klientów korzystających z innych produktów kredytowych,
  • Ubezpieczenie "Życie Komfort" może finansowo zabezpieczyć Ciebie na wypadek poważnego zachorowania, niezdolności do pracy, a także od utraty pracy oraz chronić bliskich przed problemami finansowymi na wypadek śmierci.

Pozostałe ubezpieczenia:

  • ochrona życia i zdrowia
  • świadczenia związane z dzieckiem, współmałżonkiem lub partnerem, rodzicem, teściem
  • OC w życiu prywatnym
  • ochrona prawna

Szczegółowa oferta ubezpieczeniowa znajduje się na stronie internetowej Generali:

 

Sprzedaż polis odbywa się we wszystkich Oddziałach i Filiach Banku.
O szczegóły pytaj naszych sprzedawców.

Informacja o Dystrybutorze Ubezpieczeń (agencie ubezpieczeniowym)informacja-o-dystrybutorze-ubezpieczen-agencie-ubezpieczeniowym.pdf173.16kBPobierz