ROR Konto Student

ROR Konto Student

Przeznaczone jest dla osób, które przed ukończeniem 25 lat, rozpoczęły studia w: szkołach wyższych szkołach posiadających status wyższej uczelni szkołach policealnych oraz dla pełnoletnich uczniów szkół średnich.

Jak założyć Konto Student?

To bardzo proste. Wystarczy przedłożyć:

  1. dokument tożsamości
  2. aktualną legitymację studencką albo szkolną
  3. wypełnić wniosek i podpisać umowę o prowadzenie ROR

Korzyści z Konta Student:

  • otwarcie rachunku 0 zł
  • opłata za prowadzenie konta 0 zł
  • opłata za kartę 0 zł
  • przelewy na rachunek w banku 0zł

Oferujemy kartę: Visa Classic Standard. Karta jest akceptowana w tysiącach miejsc w kraju i zagranicą.

Zobowiązania z tytułu rachunków bankowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość gwarancji to równowartość w złotych 100 000 euro. Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl

Zobacz także: Ochrona depozytów - komunikat BFG

Skontaktuj się z nami