ROR Konto Standard

To rachunek bankowy służący do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń, z wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Rachunek może być otwarty jako indywidualny lub jako rachunek wspólny dla dwóch osób.

Jak założyć Konto Osobiste?

To bardzo proste. Wystarczy przedłożyć:

  1. dokument tożsamości
  2. wypełnić wniosek i podpisać umowę o prowadzenie ROR

Korzyści z Konta Osobistego - Standard:

  • otwarcie rachunku 0 zł
  • opłata za kartę 0 zł, jeżeli w poprzednim miesiącu zostały dokonane i zaksięgowane na koncie transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę minimum 500 zł,
  • przelewy na rachunek w banku 0zł

Oferujemy kartę: Visa Classic Standard. Karta jest akceptowana w tysiącach miejsc w kraju i zagranicą.

Zobowiązania z tytułu rachunków bankowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość gwarancji to równowartość w złotych 100 000 euro. Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl

Zobacz także: Ochrona depozytów - komunikat BFG

Skontaktuj się z nami