ROR Konto Senior

ROR Konto Senior

Przeznaczone jest wyłącznie dla osób mających pełną zdolność do czynności prawnych, które przedstawią dokument/zaświadczenie świadczące o nabyciu praw emerytalnych albo ukończyły 60 (kobiety) lub 65 (mężczyźni) rok życia.

Jak założyć Konto Senior?

To bardzo proste. Wystarczy przedłożyć:

  1. dokument tożsamości /zaświadczenie świadczące o nabyciu praw emerytalnych
  2. wypełnić wniosek i podpisać umowę o prowadzenie ROR

Korzyści z Konta Senior:

  • otwarcie rachunku 0 zł
  • opłata za prowadzenie konta wynosi 0 zł, gdy wpływy na dane konto w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty wyniosły minimum 700 zł ( za wpływy nie uznaje się przelewów pomiędzy rachunkami tego samego klienta, dokonywanych w obrębie jednego modulo),
  • opłata za kartę 0 zł, jeżeli w poprzednim miesiącu zostały dokonane i zaksięgowane na koncie transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę minimum 300 zł,
  • przelewy na rachunek w banku 0zł

Oferujemy kartę: Visa Classic Standard. Karta jest akceptowana w tysiącach miejsc w kraju i zagranicą.

Zobowiązania z tytułu rachunków bankowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość gwarancji to równowartość w złotych 100 000 euro. Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl

Zobacz także: Ochrona depozytów - komunikat BFG

Skontaktuj się z nami