ROR Konto Podstawowe

ROR Konto Podstawowe

Jest to podstawowy rachunek płatniczy wprowadzony znowelizowaną ustawą o usługach płatniczych. Przeznaczony dla osób, które nie mają innego rachunku płatniczego (oszczędnościowo-rozliczeniowego) w PLN w Polsce.

Więcej informacji dotyczących rachunku znajdą Państwo w pliku "Informacja o Podstawowym Rachunku Płatniczym - ROR Konto Podstawowe" poniżej.

Zobowiązania z tytułu rachunków bankowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość gwarancji to równowartość w złotych 100 000 euro. Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl

Zobacz także: Ochrona depozytów - komunikat BFG

Informacja o Podstawowym Rachunku Płatniczym - ROR Konto Podstawoweinformacja-o-prp-ror-konto-podstawowe.pdf88.28kBPobierz
Skontaktuj się z nami