ROR Konto Junior

ROR Konto Junior

To konto dla osób małoletnich w wieku 13-18 lat. Po ukończeniu 18 roku życia, można kontynuować korzystanie z rachunku wybierając z oferty Banku dowolny wariant ROR dla osób pełnoletnich.

Jak założyć Konto Junior?

To bardzo proste. Wystarczy przyjść do najbliższej placówki Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie z jednym z rodziców lub opiekunem prawnym.

Do otwarcia rachunku potrzebny jest tylko dokument tożsamości (dowód osobisty - rodzica / opiekuna prawnego, legitymacja szkolna - małoletniego) i wspólnie możecie podpisać umowę.

Do rachunku oferujemy bankowość elektroniczną oraz kartę: Visa Classic, która jest akceptowana w tysiącach miejsc w kraju i za granicą.

Uwaga! Jeżeli do rachunku ma być wydana karta płatnicza osoba małoletnia musi przedłożyć dowód osobisty lub paszport.

Korzyści z Konta Junior:

  • otwarcie rachunku 0 zł
  • opłata za prowadzenie konta 0 zł
  • wydanie karty 0 zł
  • opłata za posiadanie karty 0 zł
  • przelewy przez internet 0 zł

Zobowiązania z tytułu rachunków bankowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość gwarancji to równowartość w złotych 100 000 euro. Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl

Zobacz także: Ochrona depozytów - komunikat BFG

Skontaktuj się z nami