ROR Konto @ktywne

ROR Konto @ktywne

To rachunek bankowy służący do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń, z wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Rachunek może być otwarty jako indywidualny lub jako rachunek wspólny dla dwóch osób.

Kto może otworzyć Konto Osobiste @ktywne?

Każda osoba fizyczna, która równocześnie skorzysta z dostępu do bankowości elektronicznej oraz będzie posiadaczem karty płatniczej.

Jak założyć Konto Osobiste ?

To bardzo proste. Wystarczy przedłożyć:

  1. dokument tożsamości
  2. wypełnić wniosek i podpisać umowę o prowadzenie ROR

Korzyści z Konta Osobistego @ktywnego:

  • opłata za prowadzenie konta wynosi 0 zł, gdy wpływy na dane konto w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty wyniosły minimum 2000 zł ( za wpływy nie uznaje się przelewów pomiędzy rachunkami tego samego klienta, dokonywanych w obrębie jednego modulo),
  • opłata za kartę 0 zł, jeżeli w poprzednim miesiącu zostały dokonane kartą transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę minimum 700 zł,
  • przelewy i stałe zlecenia w systemie bankowości internetowej 0 zł,
  • wznowienie karty 0 zł,
  • 5 sztuk darmowych sms do autoryzacji transakcji w miesiącu

Oferujemy kartę: Visa Classic Standard. Karta jest akceptowana w tysiącach miejsc w kraju i zagranicą.

Zobowiązania z tytułu rachunków bankowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość gwarancji to równowartość w złotych 100 000 euro. Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl

Zobacz także: Ochrona depozytów - komunikat BFG

Skontaktuj się z nami