Rachunek oszczędnościowy w walucie wymienialnej

BSR w Krakowie prowadzi rachunki oszczędnościowe w następujących walutach wymienialnych:

  • dolar amerykański (USD)
  • waluta europejska (EUR)
  • frank szwajcarski (CHF)
  • funt angielski (GBP)

Rachunki oszczędnościowe służą do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń, z wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Rachunek może być otwarty, jako indywidualny lub jako rachunek wspólny dla kilku osób.

Środki gromadzone na tych rachunkach są płatne na każde żądanie

Minimalne saldo rachunku oszczędnościowego wynosi 5 EUR lub równowartość w innej walucie.

Jak założyć rachunek?

To bardzo proste. Wystarczy udać się do placówki i przedłożyć dokument tożsamości

Korzyści z rachunku oszczędnościowego:

  • otwarcie rachunku 0 zł
  • przelewy na rachunek w banku 0 zł
  • wpłata gotówki 0 zł
  • wypłata gotówki 0 zł
  • możliwość skorzystania z innych usług oferowanych przez Bank.

Dane niezbędne do realizacji przelewów przychodzących w walutach obcych:

Nazwa banku: BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA
Kod SWIFT/CODE SWIFT: POLU PL PR
Nr rachunku Klienta/IBAN: PL(numer klienta - bez spacji)

Zobowiązania z tytułu rachunków bankowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość gwarancji to równowartość w złotych 100 000 euro. Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl

Zobacz także: Ochrona depozytów - komunikat BFG

Skontaktuj się z nami