Rachunek oszczędnościowy PREMIUM

Jeśli chcesz mieć dostęp do swoich środków przez cały czas i otrzymywać wyższe odsetki od środków zdeponowanych na koncie załóż Konto oszczędnościowe PREMIUM, połączenie konta i lokaty w jednym produkcie.

Oprocentowanie rachunku oparte jest na stawce WIBID 1M pomniejszonej o marżę 5,00 p.p. dla salda powyżej 1000 zł. W przypadku salda do 1000 zł środki będę nieoprocentowane.

Waluta rachunku PLN

Kto może otworzyć rachunek oszczędnościowy Premium?

Każda osoba fizyczna, rezydent i nierezydent. Posiadacz rachunku może otworzyć maksymalnie 1 rachunek PREMIUM

Jak założyć rachunek?

To bardzo proste. Wystarczy przedłożyć:

  1. dokument tożsamości
  2. podpisać umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowego - Premium

Korzyści z rachunku oszczędnościowego Premium:

  • otwarcie i prowadzenie rachunku jest bez opłat, podobnie jak pierwsza wypłata /przelew w miesiącu. Każda kolejna dyspozycja wypłaty/przelewu kosztuje 10 zł.

Zobowiązania z tytułu rachunków bankowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość gwarancji to równowartość w złotych 100 000 euro. Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl

Zobacz także: Ochrona depozytów - komunikat BFG

Skontaktuj się z nami