Lokata Stabilna

Lokata Stabilna

PROMOCJA LOKATY STABILNEJ !

• Okres trwania promocji: od 24 maja 2023 do 23 lipca 2023
• Oprocentowanie promocyjne obowiązuje tylko przez pierwszy okres umowny i wynosi:
Lokata 6 miesięczna – 5,50%
Lokata 12 miesięczna – 6,00%
• Po upływie terminu, lokata przedłuża się na warunkach oprocentowania Lokaty Stabilnej nieobjętej promocją.
• Promocja dotyczy nowych środków (czyli sumy wszystkich depozytów powyżej stanu na dzień 31 marca br. na rachunkach klienta)
• Minimalna kwota lokaty 1000,00 zł
• Klient może posiadać dowolną ilość lokat, przy czym maksymalna łączna kwota środków zgromadzonych na rachunkach lokat promocyjnych nie może przekraczać 100 000,00 zł.
• Wymagane jest posiadanie rachunku oszczędnościowego lub ROR w Banku
Szczegółowe informacje o promocji znajdują się w „Regulaminie promocji Lokaty Stabilnej na Nowe środki w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie" SPRAWDŹ

WARUNKI STANDARDOWE LOKATY STABILNEJ:
Oprocentowanie:
1 miesiąc          3,00%
3 miesiące       4,50%
6 miesięcy       4,80%
12 miesięcy      5,00%

• Minimalna kwota lokaty wynosi 1000 zł
• Rachunek lokaty oprocentowany jest według stałej stopy procentowej.
• Lokata jest odnawialna.
• Naliczenie odsetek następuje po upływie okresu umownego.

W przypadku niedotrzymania przez Posiadacza rachunku zadeklarowanego okresu przechowywania wkładu lokaty, za okres przetrzymania przysługuje Posiadaczowi rachunku obniżone oprocentowanie, ustalone w Umowie lokaty.

Zobowiązania z tytułu rachunków bankowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość gwarancji to równowartość w złotych 100 000 euro. Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl

Zobacz także: Ochrona depozytów - komunikat BFG

Skontaktuj się z nami