Lokata Stabilna

Lokata Stabilna

LOKATA STABILNA

Oprocentowanie:
1 miesiąc          2,00%
3 miesiące       3,00%
6 miesięcy       3,80%
12 miesięcy      4,00%

• Minimalna kwota lokaty wynosi 1000 zł
• Rachunek lokaty oprocentowany jest według stałej stopy procentowej.
• Lokata jest odnawialna.
• Naliczenie odsetek następuje po upływie okresu umownego.

W przypadku niedotrzymania przez Posiadacza rachunku zadeklarowanego okresu przechowywania wkładu lokaty, za okres przetrzymania przysługuje Posiadaczowi rachunku obniżone oprocentowanie, ustalone w Umowie lokaty.

Zobowiązania z tytułu rachunków bankowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość gwarancji to równowartość w złotych 100 000 euro. Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl

Zobacz także: Ochrona depozytów - komunikat BFG

Skontaktuj się z nami