Lokata Stabilna

Lokata Stabilna
  • Atrakcyjne oprocentowanie:
                   3,00% (1 miesiąc)
                   4,50% (3 miesiące)
  • Minimalna kwota lokaty wynosi 1000 zł
  • Rachunek lokaty oprocentowany jest według stałej stopy procentowej.
  • Lokata jest odnawialna.
  • Naliczenie odsetek następuje po upływie okresu umownego.

W przypadku niedotrzymania przez Posiadacza rachunku zadeklarowanego okresu przechowywania wkładu lokaty, za okres przetrzymania przysługuje Posiadaczowi rachunku obniżone oprocentowanie, ustalone w Umowie lokaty.

Zobowiązania z tytułu rachunków bankowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość gwarancji to równowartość w złotych 100 000 euro. Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl

Zobacz także: Ochrona depozytów - komunikat BFG

Skontaktuj się z nami