Kredyt mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy

Udzielany na finansowanie celów mieszkaniowych:
• zakup działki budowlanej,
• zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
• nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
• przekształcenie lokatorskiego lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lokalu,
• wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego,
• budowę, dokończenie budowy, rozbudowę, przebudowę lub wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
• remont i modernizację domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i odnawiania,
• spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank,
• zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkalną,
• refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na cele mieszkaniowe.

Maksymalny okres spłaty kredytu do 30 lat. Karencja w spłacie kapitału do 24 miesięcy. Możliwość rozliczenia części kwoty kredytu na podstawie oświadczenia Kredytobiorcy.

Kredyt może być oprocentowany według:
• zmiennej stopy procentowej,
• okresowo stałej stopy procentowej, gdzie oprocentowanie jest stałe przez okres 60 miesięcy, po czym możliwe jest ustalenie nowego stałego oprocentowania na kolejne 60 miesięcy lub przejście na oprocentowanie zmienne,
• stałej stopy procentowej do końca trwania umowy (dostępne dla kredytów z okresem kredytowania do 60 miesięcy).

Ponadto, w przypadku już zawartych umów, możliwa jest zmiana formuły oprocentowania z oprocentowania zmiennego na okresowo stałe lub stałe. Bank podejmuje decyzję o możliwości dokonania zmiany formuły oprocentowania po dokonaniu analizy zdolności kredytowej.

Dla oprocentowania zmiennego:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką wynosi 10,07% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 300.000,00 zł (bez kredytowanych kosztów), okres obowiązywania umowy 300 miesięcy, wkład własny 20% planowanych kosztów przedsięwzięcia, kredyt wypłacony jednorazowo, oprocentowanie kredytu zmienne 9,52% w skali roku wyliczone jako suma aktualnego wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M 7,02% i marży Banku 2,50 p. p. Kredyt spłacany miesięcznie w 299 równych ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości 2.626,81 zł i ostatnia 300 rata w wysokości 2.629,32 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 494.214,51 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 488.045,51 zł, prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) 19,00 zł, koszt ustanowienia hipoteki 200,00 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych 5.950,00 zł (za cały okres kredytowania dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Banku, przy założeniu składki rocznej w wysokości 238,00 zł). W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 794.214,51 zł.
Do wyliczeń w reprezentatywnym przykładzie przyjęto ubezpieczenie nieruchomości za pośrednictwem Banku w Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Konsument ma możliwość wyboru ubezpieczyciela.
Bank wymaga zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości mieszkalnej oraz cesji na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w całym okresie kredytowania.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty kapitałowo-odsetkowej, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 13.03.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Dla oprocentowania okresowo stałego:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) - dla kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką wynosi 9,53% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 300.000,00 zł (bez kredytowanych kosztów), okres obowiązywania umowy 300 miesięcy, wkład własny 20% planowanych kosztów przedsięwzięcia, kredyt wypłacony jednorazowo, oprocentowanie ze stałą stopą procentową w początkowym 5-letnim okresie 8,49% w skali roku, a następnie oprocentowanie kredytu zmienne 9,52% w skali roku wyliczone jako suma aktualnego wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M 7,02% i marży Banku 2,50 p.p. Kredyt spłacany miesięcznie w równych ratach kapitałowo-odsetkowych, 60 rat w 5-letnim okresie oprocentowania stałą stopą procentową w wysokości 2.414,99 zł, a następnie 239 rat w wysokości 2.599,53 zł i ostatnia 300 rata w wysokości 2.601,67 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 474.957,74 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 468.788,74 zł, prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) 19,00 zł, koszt ustanowienia hipoteki 200,00 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych 5.950,00 zł (za cały okres kredytowania dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Banku, przy założeniu składki rocznej w wysokości 238,00 zł). W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 774.957,74 zł.
Do wyliczeń w reprezentatywnym przykładzie przyjęto ubezpieczenie nieruchomości za pośrednictwem Banku w Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Konsument ma możliwość wyboru ubezpieczyciela.
Bank wymaga zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości mieszkalnej oraz cesji na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w całym okresie kredytowania.
Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne.
W okresie obowiązywania oprocentowania według formuły zmiennej, oprocentowanie kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty kapitałowo-odsetkowej, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 13.03.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Dla oprocentowania stałego:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) - dla kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką wynosi 9,04% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 100.000,00 zł (bez kredytowanych kosztów), okres obowiązywania umowy 60 miesięcy, wkład własny 20% planowanych kosztów przedsięwzięcia, kredyt wypłacony jednorazowo, oprocentowanie stałe 8,29% w skali roku. Kredyt spłacany miesięcznie w 59 równych ratach kapitałowo – odsetkowych w wysokości 2.041,93 zł i ostatnia 60 rata w wysokości 2.041,87 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 23.564,74 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 22.515,74 zł, prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) 19,00 zł, koszt ustanowienia hipoteki 200,00 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych 830,00 zł (za cały okres kredytowania dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Banku, przy założeniu składki rocznej w wysokości 166,00 zł). W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 123.564,74 zł.
Do wyliczeń w reprezentatywnym przykładzie przyjęto ubezpieczenie nieruchomości za pośrednictwem Banku w Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Konsument ma możliwość wyboru ubezpieczyciela.
Bank wymaga zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości mieszkalnej oraz cesji na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w całym okresie kredytowania.
Kalkulacja została dokonana na dzień 13.03.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy oceny zdolności kredytowej.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks Cywilny.

O szczegóły proszę pytać w placówkach Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie.

FUNDUSZ WSPARCIA KREDYTOBIORCÓW
Osoby, które posiadają już kredyt mieszkaniowy zabezpieczony hipoteką w BSR w Krakowie a znalazły się w trudnej sytuacji finansowej – utraciły pracę lub osiągają niskie dochody - mogą ubiegać się o pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Więcej informacji znajduje się w załączonym dokumencie. Do pobrania jest również formularz wniosku.

 

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców - informacjafundusz-wsparcia-kredytobiorcow-inromacja-lipiec-22.pdf157.67kBPobierz
Wzór wniosku o wsparcie, promesę lub pożyczkę na spłatę zadłużeniawzor-wniosku-o-wsparcie-promese-lub-pozyczke-na-splate-zadluzenia.pdf201.65kBPobierz
Skontaktuj się z nami