Kredyt konsumencki gotówkowy

Kredyt konsumencki gotówkowy

PROMOCJA od 1 kwietnia - 30 czerwca 2024 roku*

Kredyt udzielany jest na:
• sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych,
• spłatę kredytów w innych bankach z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej

Oprocentowanie stałe:
• dla kredytów do 12 miesięcy 10,00% w skali roku,
• dla kredytów powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy 10,30% w skali roku,
• dla kredytów powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy 10,60% w skali roku,
• dla kredytów powyżej 36 miesięcy do 60 miesięcy 10,90% w skali roku,
• dla kredytów powyżej 60 miesięcy do 96 miesięcy 11,10% w skali roku.

*W okresie promocji prowizja od kwoty przyznanego kredytu wynosi 2%. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na życie na okres kredytowania spełniającej wymogi Banku* oraz obejmującej 100% kwoty udzielonego kredytu dla Klientów, którzy w zawartej umowie ubezpieczenia na życie wskażą Bank jako uposażonego, prowizja wynosi 0%.

* Wymogi Banku:
Produkt ubezpieczeniowy wskazany przez klienta (ubezpieczenie na życie) mający stanowić zabezpieczenie ekspozycji kredytowej Banku powinien spełniać następujące minimalne kryteria: zapewniać ochronę z tytułu śmierci niespowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, co najmniej do 65 roku życia, zapewniać ochronę z tytułu śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem co najmniej do 65 roku życia ubezpieczonego, zapewniać możliwość wyboru dodatkowych wariantów ochrony."

Maksymalny okres kredytowania: 96 miesięcy

Maksymalna kwota kredytu: 100.000,00 zł.

Bank nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.

Warunkiem udziału w promocji jest:
1) wyrażenie przez wnioskodawcę zgód na:
a) przetwarzanie danych osobowych przez Bank w celu reklamy produktów i usług,
b) wykorzystanie danych teleadresowych w celu marketingu bezpośredniego (telefon, sms),
c) otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej,
2) zawnioskowanie przez wnioskodawcę o przesyłanie przez Bank na adres mail informacji, dotyczących zmian we wzorcach umownych oraz wymaganych w związku z wykonywaniem umów rachunków bankowych, umów kredytowych oraz umów usług dodtakowych..

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO)
wynosi 12,44% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 30.000,00 zł ( bez kredytowanych kosztów), całkowita kwota do zapłaty 39.654,02 zł, oprocentowanie stałe 10,90% w skali roku, całkowity koszt kredytu 9.654,02 zł ( w tym: prowizja 600,00 zł, odsetki 9.054,02 zł), spłata kredytu nastąpi w 60 miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych: 59 rat po 650,90 zł, ostatnia 60 rata wyrównawcza w wysokości 650,92 zł.
Kalkulacja została dokonana na dzień 01.04.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny.

Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy oceny zdolności kredytowej.

O szczegóły proszę pytać w placówkach Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie.

Zamów kontakt w sprawie kredytu gotówkowego

Skontaktuj się z nami