Zaloguj się

Kredyt konsolidacyjny - PROMOCJA

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 6 grudnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. obowiązują promocyjne warunki dla kredytów konsolidacyjnych niezabezpieczonych hipotecznie, przeznaczonych dla osób fizycznych na całkowitą spłatę zobowiązań na cele nie związane z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
• prowizja od kwoty udzielonego kredytu – 0 %
• maksymalna kwota kredytu – do 100 000 złotych
• maksymalny okres kredytowania – do 8 lat (96 miesięcy)
• maksymalna liczba konsolidowanych kredytów – do 5 szt.
• oprocentowanie kredytu zmienne 7,64% w skali roku ( zmienny wskaźnik referencyjny WIBOR 3M + marża Banku w wysokości 5,10 p. p.)
• możliwość otrzymania dodatkowych środków przeznaczonych na dowolny cel konsumpcyjny

Wybierz promocyjny kredyt konsolidacyjny, a zyskasz:
• możliwość zmiany kilku rat w różnych bankach na jedną
• możliwość konsolidacji kilku produktów kredytowych, takich jak:
- kredyt/pożyczka gotówkowa
- kredyt/pożyczka samochodowa
- limit w karcie kredytowej
- limit w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym
- kredyt/pożyczka hipoteczna
- kredyt mieszkaniowy (pod warunkiem, że kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca posiada prawo własności do nieruchomości)
- kredyt studencki
- kredyt/pożyczka udzielony przez zakład pracy
- kredyt/pożyczka konsolidacyjna
w tym również produktów kredytowych z których korzystasz w naszym Banku.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu konsolidacyjnego niezabezpieczonego hipoteką wynosi 7,91% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu 50.000,00 zł (bez kredytowanych kosztów), okres obowiązywania umowy 96 miesięcy, kredyt wypłacany jednorazowo, oprocentowanie kredytu zmienne 7,64 % w skali roku, wyliczone jako suma aktualnego wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M 2,54% i marży Banku 5,10 p. p. Kredyt spłacany miesięcznie w 95 równych rat kapitałowo-odsetkowych w wysokości 697,15 zł i ostatnia 96 rata w wysokości 696,99 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 16.926,24 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 16.926,24 zł, prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 66.926,24 zł.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty kapitałowo – odsetkowej, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 04.01.2022r. na reprezentatywnym przykładzie.
Bank podejmuje decyzję o udzielenie kredytu po dokonaniu analizy oceny zdolności kredytowej.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks Cywilny.

O szczegóły proszę pytać w placówkach Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie.

Promocja dotyczy wniosków o kredyty konsolidacyjne złożonych wraz z wymaganymi dokumentami od 6 grudnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. w placówkach Banku.

Dla kredytów konsolidacyjnych nie objętych promocją obowiązuje standardowa oferta kredytu konsolidacyjnego.

 

Skontaktuj się z nami