Zaloguj się

Kredyt konsolidacyjny

Jedna niższa rata zamiast wielu rat różnych kredytów. Wybierz kredyt konsolidacyjny, a zyskasz:

 • możliwość zmiany kilku rat w różnych bankach na jedną,
 • możliwość konsolidacji kilku produktów kredytowych:
  - kredyt/pożyczka gotówkowa,
  - kredyt/pożyczka samochodowa,
  - limit w karcie kredytowej,
  - limit w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym,
  - kredyt/pożyczka hipoteczna,
  - kredyt mieszkaniowy (pod warunkiem, że kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca posiada prawo własności do nieruchomości),
  - kredyt studencki,
  - kredyt/pożyczka udzielony przez zakład pracy,
  w tym również produktów kredytowych, z których korzystasz w naszym Banku,
 • możliwość otrzymania dodatkowych środków przeznaczonych na dowolny cel konsumpcyjny,
 • długi okres kredytowania – nawet do 25 lat,
 • maksymalna kwota kredytu do 600.000,00 zł,
 • brak prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,12% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu 70.000,00 zł (bez kredytowanych kosztów), okres kredytowania 60 miesięcy, LTV (kwota kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie) 60%, oprocentowanie kredytu zmienne 5,11 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnego wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M 0,21% i marży Banku w wysokości 4,90 p.p. obliczonej po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości (do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki Bank podwyższa marżę o 1,00 p.p.). Kredyt spłacany miesięcznie w 60 ratach: 59 równych rat kapitałowo-odsetkowych w wysokości 1.324,68 zł i ostatnia 60 rata w wysokości 1.324,35 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 10.889,47 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 9.480,47 zł, prowizja za udzielenie kredytu 1,70 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 1.190,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) 19,00 zł i opłata sądowa za wpis hipoteki 200,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu nie uwzględniono kosztu ubezpieczenia nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 80.889,47 zł.
Bank wymaga zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości mieszkalnej oraz cesji na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w całym okresie kredytowania. Kredytobiorca ma możliwość wyboru oferty dobrowolnego ubezpieczyciela.
Do wyliczeń w reprezentatywnym przykładzie przyjęto oprocentowanie kredytu po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 26.04.2021r. na reprezentatywnym przykładzie.
Bank uzależnia przyznanie kredytu od wyniku przeprowadzonej analizy zdolności kredytowej Klienta.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks Cywilny.

O szczegóły proszę pytać w placówkach Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie.

 

Skontaktuj się z nami