Kredyt konsolidacyjny

Jedna niższa rata zamiast wielu rat różnych kredytów. Wybierz kredyt konsolidacyjny, a zyskasz:
• możliwość zmiany kilku rat w różnych bankach na jedną,
• możliwość konsolidacji kilku produktów kredytowych:
- kredyt/pożyczka gotówkowa,
- kredyt/pożyczka samochodowa,
- limit w karcie kredytowej,
- limit w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym,
- kredyt/pożyczka hipoteczna,
- kredyt mieszkaniowy (pod warunkiem, że kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca posiada prawo własności do nieruchomości),
- kredyt studencki,
- kredyt/pożyczka udzielony przez zakład pracy,
- kredyt/pożyczka konsolidacyjna,
w tym również produktów kredytowych z których korzystasz w naszym Banku,
• możliwość otrzymania dodatkowych środków przeznaczonych na dowolny cel konsumpcyjny,
• długi okres kredytowania – nawet do 25 lat,
• maksymalna kwota kredytu do 600.000,00 zł,
• brak prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu konsolidacyjnego zabezpieczonego hipoteką wynosi 11,94% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 100.000,00 zł (bez kredytowanych kosztów), okres obowiązywania umowy 180 miesięcy, LTV (kwota kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie) 60%, kredyt wypłacany jednorazowo, oprocentowanie kredytu zmienne 10,98% w skali roku wyliczone jako suma aktualnego wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M 5,88% i marży Banku 5,10 p. p. Kredyt spłacany miesięcznie w 179 równych ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości 1.135,37 zł i ostatnia 180 rata w wysokości 1.137,60 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 106.287,83 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 104.368,83 zł, prowizja za udzielenie kredytu 1,70 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 1.700,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) 19,00 zł. koszt ustanowienia hipoteki 200,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu ubezpieczenia nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 206.287,83 zł.
Bank wymaga zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości oraz cesji na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w całym okresie kredytowania. Konsument ma możliwość wyboru ubezpieczyciela.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty kapitałowo – odsetkowej, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 02.01.2024r. na reprezentatywnym przykładzie.

Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy oceny zdolności kredytowej.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks Cywilny.

O szczegóły proszę pytać w placówkach Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie.

Skontaktuj się z nami