Zaloguj się

Kredyt hipoteczny konsumpcyjny

Kredyt hipoteczny konsumpcyjny
  • przeznaczony na dowolne cele konsumpcyjne,
  • kwota kredytu od 20.000,- zł,
  • maksymalna kwota kredytu nie może przekraczać 60% wartości nieruchomości mieszkalnej stanowiącej zabezpieczenie kredytu i kwoty 600.000,00 zł,
  • okres kredytowania do 25 lat,
  • zabezpieczenie kredytu stanowi hipoteka na nieruchomości mieszkalnej oraz cesja na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w całym okresie kredytowania,
  • brak prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 5,32% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu 150.000,00 zł (bez kredytowanych kosztów), okres kredytowania 180 miesięcy, LTV (kwota kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie) 60%, oprocentowanie kredytu zmienne 4,91% w skali roku - wyliczone jako suma aktualnego wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M 0,21% i marży Banku w wysokości 4,70 p.p. obliczonej po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości (do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki Bank podwyższa marżę o 1,00 p.p.). Kredyt spłacany miesięcznie w 180 ratach w tym: 179 równych rat kapitałowo-odsetkowych w wysokości 1.179,47 zł i ostatnia rata w wysokości 1.178,37 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 65.072,50 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 62.303,50 zł, prowizja za udzielenie kredytu 1,70 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 2.550,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) 19,00 zł i opłata sądowa za wpis hipoteki 200,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu nie uwzględniono kosztu ubezpieczenia nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 215.072,50 zł.
Bank wymaga zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości mieszkalnej oraz cesji na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w całym okresie kredytowania. Kredytobiorca ma możliwość wyboru oferty dobrowolnego ubezpieczyciela.
Do wyliczeń w reprezentatywnym przykładzie przyjęto oprocentowanie kredytu po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 26.04.2021r. na reprezentatywnym przykładzie.

Bank uzależnia przyznanie kredytu od wyniku przeprowadzonej analizy zdolności kredytowej Klienta.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodek Cywilny.

O szczegóły proszę pytać w placówkach Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie.

Skontaktuj się z nami