Kredyt hipoteczny konsumpcyjny

Kredyt hipoteczny konsumpcyjny

• przeznaczony na dowolne cele konsumpcyjne,
• kwota kredytu od 20.000 zł,
• maksymalna kwota kredytu nie może przekraczać 60% wartości nieruchomości mieszkalnej stanowiącej zabezpieczenie kredytu i kwoty 600.000,00 zł,
• okres kredytowania do 25 lat,
• zabezpieczenie kredytu stanowi hipoteka na nieruchomości mieszkalnej oraz cesja na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w całym okresie kredytowania,
• brak prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.

Kredyt może być oprocentowany według:
• zmiennej stopy procentowej,
• okresowo stałej stopy procentowej, gdzie oprocentowanie jest stałe przez okres 60 miesięcy, po czym możliwe jest ustalenie nowego stałego oprocentowania na kolejne 60 miesięcy lub przejście na oprocentowanie zmienne,
• stałej stopy procentowej do końca trwania umowy (dostępne dla kredytów z okresem kredytowania do 60 miesięcy).

Ponadto, w przypadku już zawartych umów, możliwa jest zmiana formuły oprocentowania z oprocentowania zmiennego na okresowo stałe lub stałe. Bank podejmuje decyzję o możliwości dokonania zmiany formuły oprocentowania po dokonaniu analizy zdolności kredytowej.

Dla oprocentowania zmiennego:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO)
- dla kredytu hipotecznego konsumpcyjnego wynosi 10,92% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu 160.000,00 zł (bez kredytowanych kosztów), okres obowiązywania umowy 180 miesięcy, LTV (kwota kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie) 60%, kredyt wypłacany jednorazowo, oprocentowanie kredytu zmienne 10,08% w skali roku, wyliczone jako suma aktualnego wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M 5,88% i marży Banku 4,20 p. p. Kredyt spłacany miesięcznie w 179 równych ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości 1.727,27 zł i ostatnia 180 rata w wysokości 1.727,77 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 153.848,10 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 150.909,10 zł, prowizja za udzielenie kredytu 1,70 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 2.720,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) 19,00 zł, koszt ustanowienia hipoteki 200,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnił kosztu ubezpieczenia nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 313.848,10 zł.
Bank wymaga zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości mieszkalnej oraz cesji na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w całym okresie kredytowania. Konsument ma możliwość wyboru ubezpieczyciela.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty kapitałowo – odsetkowej, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 02.01.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Dla oprocentowania okresowo stałego:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) - dla hipotecznego kredytu konsumpcyjnego wynosi 10,24% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 160.000,00 zł (bez kredytowanych kosztów), okres obowiązywania umowy 180 miesięcy, LTV (kwota kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie) 60%, kredyt wypłacony jednorazowo, oprocentowanie ze stałą stopą procentową w początkowym 5-letnim okresie 9,12% w skali roku, a następnie oprocentowanie kredytu zmienne 10,08% w skali roku wyliczone jako suma aktualnego wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M 5,88% i marży Banku 4,20 p. p. Kredyt spłacany miesięcznie w równych ratach kapitałowo-odsetkowych, 60 rat w 5-letnim okresie oprocentowania stałą stopą procentową w wysokości 1.634,46 zł, a następnie 119 rat w wysokości 1.702,09 zł i ostatnia 180 rata w wysokości 1.702,92 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 145.258,23 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 142.319,23 zł, prowizja za udzielenie kredytu 1,70% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 2.720,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) 19,00 zł, koszt ustanowienia hipoteki 200,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 305.258,23 zł.
Bank wymaga zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości mieszkalnej oraz cesji na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w całym okresie kredytowania. Konsument ma możliwość wyboru ubezpieczyciela.
Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne.
W okresie obowiązywania oprocentowania według formuły zmiennej, oprocentowanie kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty kapitałowo-odsetkowej, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 08.04.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Dla oprocentowania stałego:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla hipotecznego kredytu konsumpcyjnego wynosi 10,22% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 80.000,00 zł (bez kredytowanych kosztów), okres obowiązywania umowy 60 miesięcy, LTV (kwota kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie) 60%, oprocentowanie stałe 8,92% w skali roku. Kredyt spłacany miesięcznie w 59 równych ratach kapitałowo – odsetkowych w wysokości 1.657,82 zł i ostatnia 60 rata w wysokości 1.658,12 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 21.048,50 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 19.469,50 zł, prowizja za udzielenie kredytu 1,70% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 1.360,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) 19,00 zł, koszt ustanowienia hipoteki 200,00 zł.
W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 101.048,50 zł.
Bank wymaga zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości mieszkalnej oraz cesji na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w całym okresie kredytowania.
Kalkulacja została dokonana na dzień 08.04.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy oceny zdolności kredytowej.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks Cywilny.

O szczegóły proszę pytać w placówkach Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie.

 

Skontaktuj się z nami