Zaloguj się

Kredyt gotówkowy zabezpieczony hipotecznie

  • przeznaczony na dowolne cele konsumpcyjne,
  • kwota kredytu od 20.000,00 zł,
  • maksymalna kwota kredytu nie może przekraczać 60% wartości nieruchomości niemieszkalnej stanowiącej zabezpieczenie kredytu i kwoty 500.000,00 zł,
  • okres kredytowania do 15 lat,
  • zabezpieczenie kredytu stanowi hipoteka na nieruchomości niemieszkalnej oraz cesja na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w całym okresie kredytowania,
  • brak prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 5,54% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu 100.000,00 zł (bez kredytowanych kosztów), okres kredytowania 180 miesięcy, LTV (kwota kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie) 60%, oprocentowanie kredytu zmienne 5,11% w skali roku - wyliczone jako suma aktualnego wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M 0,21% i marży Banku w wysokości 4,90 p.p. obliczonej po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości (do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki Bank podwyższa marżę o 1,00 p.p.) Kredyt spłacany miesięcznie w 180 ratach w tym: 179 równych rat kapitałowo-odsetkowych w wysokości 796,74 zł i ostatnia rata w wysokości 797,38 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 45.332,84 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 43.413,84 zł, prowizja za udzielenie kredytu 1,70 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 1.700,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) 19,00 zł i opłata sądowa za wpis hipoteki 200,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu nie uwzględniono kosztu ubezpieczenia nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 145.332,84 zł. Bank wymaga zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości niemieszkalnej oraz cesji na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w całym okresie kredytowania. Kredytobiorca ma możliwość wyboru oferty dobrowolnego ubezpieczyciela.
Do wyliczeń w reprezentatywnym przykładzie przyjęto oprocentowanie kredytu po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 26.04.2021r. na reprezentatywnym przykładzie.
Bank uzależnia przyznanie kredytu od wyniku przeprowadzonej analizy zdolności kredytowej Klienta.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks Cywilny.

O szczegóły proszę pytać w placówkach Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie.

Skontaktuj się z nami