Kredyt gotówkowy zabezpieczony hipotecznie

• przeznaczony na dowolne cele konsumpcyjne,
• kwota kredytu od 20.000,00 zł,
• maksymalna kwota kredytu nie może przekraczać 60% wartości nieruchomości niemieszkalnej stanowiącej zabezpieczenie kredytu i kwoty 500.000,00 zł,
• okres kredytowania do 15 lat,
• zabezpieczenie kredytu stanowi hipoteka na nieruchomości niemieszkalnej oraz cesja na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w całym okresie kredytowania,
• brak prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu gotówkowego zabezpieczonego hipotecznie wynosi 11,71% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 130.000,00 zł (bez kredytowanych kosztów), okres obowiązywania umowy 180 miesięcy, LTV (kwota kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie) 60%, kredyt wypłacany jednorazowo, oprocentowanie kredytu zmienne 10,78% w skali roku, wyliczone jako suma aktualnego wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M 5,88% i marży Banku 4,90 p. p. Kredyt spłacany miesięcznie w 179 równych ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości 1.459,71 zł i ostatnia 180 rata w wysokości 1.460,77 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 135.177,86 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 132.748,86 zł, prowizja za udzielenie kredytu 1,70% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 2 210,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) 19,00 zł, koszt ustanowienia hipoteki 200,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnił kosztu ubezpieczenia nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 265.177,86 zł.
Bank wymaga zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości niemieszkalnej oraz cesji na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w całym okresie kredytowania. Konsument ma możliwość wyboru ubezpieczyciela.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty kapitałowo – odsetkowej, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 02.01.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy oceny zdolności kredytowej.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks Cywilny.

O szczegóły proszę pytać w placówkach Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie.

Skontaktuj się z nami