Zaloguj się

Kredyt Bezpieczny Ekspres

Kredyt Bezpieczny Ekspres

Kredyt „Bezpieczny Ekspres”

Z ubezpieczeniem "Życie Komfort", które może finansowo zabezpieczyć Ciebie na wypadek poważnego zachorowania, niezdolności do pracy oraz chronić bliskich przed problemami finansowymi na wypadek śmierci.

Kredyt udzielany na dowolny cel konsumpcyjny.
Okres kredytowania do 60 miesięcy.
Kwota kredytu do 50.000 zł

Oprocentowanie stałe w całym okresie kredytowania:
• dla kredytów do 36 miesięcy 5,80% w skali roku,
• dla kredytów powyżej 36 miesięcy do 60 miesięcy 6,80% w skali roku.

Prowizja za udzielenie kredytu:
• do 36 miesięcy 5,00%,
• powyżej 36 miesięcy do 60 miesięcy 6,00%.

Ubezpieczenia Generali „Życie Komfort” dostępne są w pakietach:
• ubezpieczenie na wypadek śmierci,
• ubezpieczenie na wypadek śmierci, ubezpieczenie na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz ubezpieczenie na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności do pracy w następstwie choroby,
• ubezpieczenie na wypadek śmierci, ubezpieczenie na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz ubezpieczenie na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności do pracy w następstwie choroby oraz ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania.
Dodatkowo istnieje możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową w ramach dostępnych pakietów dobrowolnych np. ryzyko od utraty pracy.
Bank nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12,71% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 25.000,00 zł (bez kredytowanych kosztów), całkowita kwota do zapłaty 32.424,84 zł, oprocentowanie stałe 6,80% w skali roku, całkowity koszt kredytu 7.424,84 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 1.500,00 zł , odsetki 4.559,84 zł, ubezpieczenie na życie 1.365,00 zł), spłata kredytu nastąpi w 60 miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych: 59 rat w wysokości 492,66 zł, ostatnia 60 rata wyrównawcza w wysokości 492,90 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 17.11.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks Cywilny. Bank uzależnia przyznanie kredytu od wyniku przeprowadzonej analizy zdolności kredytowej Klienta.

 

Skontaktuj się z nami