VISA Classic Standard

VISA Classic Standard

Karta płatnicza Visa Classic Standard jest międzynarodową kartą płatniczą umożliwiającą dokonywanie w kraju i zagranicą:

 • płatności bezgotówkowych za produkty i usługi w placówkach oznaczonych emblematem VISA
 • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA
 • wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA oznaczonych emblematem VISA

Karta Visa Classic Standard umożliwia także:

 • dokonywanie w kraju i za granicą transakcji na odległość bez jej fizycznego przedstawienia (uwarunkowane decyzją akceptanta)
 • sprawdzenie wysokości wolnych środków w bankomatach świadczących taką usługę
 • zmianę numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę
 • aktywację karty za pomocą numeru PIN w bankomatach
 • awaryjną wypłatę gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą
 • korzystanie z innych usług dostępnych przy użyciu kart

Bank wydaje kartę Visa Classic Standard z funkcją zbliżeniową, umożliwiającą dokonywanie transakcji zbliżeniowych (maksymalna kwota jednej transakcji na terenie Polski bez podania numeru PIN - 100 zł).
W każdym czasie można dokonać wyłączenia oraz ponownego włączenia funkcji zbliżeniowej w sposób określony w komunikacie.

VISA Classic Standard

Karta Visa Classic Standard wydawana jest do rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych po złożeniu wniosku w Oddziale Banku. Karta jest wyposażona w mikroprocesor, potocznie zwany również chipem, z okresem ważności 4 lata.
Do jednego rachunku mogą być wydane maksymalnie 3 karty. Karta chipowa, w porównaniu z dotychczas wydawana kartą magnetyczną, gwarantuje użytkownikowi zdecydowanie wyższy poziom bezpieczeństwa podczas dokonywania transakcji.  Karta ta zawiera zarówno mikroprocesor (chip), jak również pasek magnetyczny, umożliwiający dokonywanie transakcji w terminalach nieprzystosowanych do akceptacji kart płatniczych wyposażonych w mikroprocesor. Kartą można dokonywać płatności do wysokości wolnych środków na rachunku z uwzględnieniem dziennych limitów transakcyjnych.

Do każdej karty Posiadacz rachunku może określić własne dzienne limity transakcji w ramach maksymalnych ustalonych przez Bank dziennych limitów transakcyjnych:

 1. wypłata gotówki - 10 000,00 zł
 2. całkowity dzienny limit transakcji 50 000,00 zł.


W przypadku utraty karty Visa Classic Standard dzwoń: tel .: +48 61 856 52 78

W celu otrzymania karty VISA CLASSIC STANDARD Posiadacz rachunku jest zobowiązany złożyć osobiście w Oddziale Banku prowadzącym rachunek wypełniony wniosek i podpisać go w obecności Pracownika. Wniosek powinien być również podpisany przez przyszłego użytkownika karty, w przypadku gdy nie jest on Posiadaczem rachunku.

Wniosek o wydanie karty Visa Classic Standardwniosek-o-wydanie-karty-visa-classic-standard.pdf391.50kBPobierz