Kalkulator marży opłat za przewalutowanie dla transakcji kartowych

Prezentowana marża to różnica pomiędzy kursem walutowym stosowanym do rozliczenia transakcji w walutach obcych (uwzględniającym dodatkową marżę Banku w wysokości 3% zgodną z Taryfą opłat i prowizji bankowych), a najbardziej aktualnym kursem referencyjnym wymiany euro ogłaszanym przez Europejski Bank Centralny.

Podawana jest jako wartość procentowa tej różnicy w stosunku do wspomnianego kursu Europejskiego Banku Centralnego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.

W polu „Opłata bankowa” należy podać wartość 3 %

SPRAWDŹ