EXPRESS ELIXIR

Przelewy natychmiastowe EXPRESS ELIXIR - szybkie, proste i bezpieczne przelewy!

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie oferuje nowoczesną usługę jaką jest system przelewów natychmiastowych Express Elixir stworzony i prowadzony przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.
Dzięki przelewom natychmiastowym Express Elixir środki przekazywane są na rachunki w innych bankach krajowych nawet w ciągu kilku sekund, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa przeprowadzanej transakcji. Jest to optymalne rozwiązanie w sytuacji, gdy liczy się czas dotarcia pieniędzy do odbiorcy.

 • Usługa udostępniona jest zarówno dla klientów indywidualnych, jak również instytucjonalnych korzystających z bankowości elektronicznej eBSR oraz aplikacji mobilnej TuBSR
 • Złożenie dyspozycji przelewu natychmiastowego może nastąpić za pośrednictwem bankowości elektronicznej eBSR oraz aplikacji mobilnej TuBSR z rachunków bankowych prowadzonych w PLN
 • Polecenia przelewów natychmiastowych w systemie Express Elixir realizowane są 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 • Warunkiem wykonania przelewu jest uczestnictwo banku odbiorcy w Systemie Express Elixir. Wykaz banków, będących uczestnikami Systemu Płatności Express Elixir wraz z godzinami ich dostępności znajduje się pod adresem https://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/
 • Opłaty za realizację zlecenia płatniczego w systemie Express Elixir wynoszą:
  5 zł dla Klienta Indywidualnego
  10 zł dla Klienta Instytucjonalnego i Rolnika
 • Maksymalne limity jednorazowe i dzienne transakcji wykonywanych w systemie Express Elixir wynoszą:
  5 000 zł dla Klienta Indywidulanego
  15 000 zł dla Klienta Instytucjonalnego i Rolnika

Uwaga! Powyższe limity mogą zostać przez Państwa zmniejszone (a nawet wyzerowane). Zmiana limitów jest możliwa po zalogowaniu się do usługi bankowości elektronicznej eBSR (nie można tego zrobić w aplikacji mobilnej). W zakładce MÓJ PROFIL należy wybrać ZARZĄDZANIE LIMITAMI.

 • Domyślna wysokość limitu dla przelewów natychmiastowych Express Elixir wynosi 500 złotych.
  Limit domyślny można zmieniać samodzielnie po zalogowaniu się do usługi bankowości elektronicznej eBSR (nie można tego zrobić w aplikacji mobilnej). W zakładce MÓJ PROFIL należy wybrać ZARZĄDZANIE LIMITAMI i wprowadzić indywidualny limit transakcji natychmiastowych, nie wyższy niż maksymalne limity jednorazowe i dzienne określone powyżej.
 • Za pośrednictwem systemu Express Elixir nie mogą być realizowane płatności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

W celu realizacji przelewu natychmiastowego wystarczy zalogować się do swojego konta przez system bankowości elektronicznej eBSR lub aplikację mobilną TuBSR i wybrać opcję natychmiastowego przelewu Express Elixir. Po zaakceptowaniu transakcji pieniądze trafią do odbiorcy szybko i bezpiecznie, pod warunkiem, że jego bank jest również uczestnikiem systemu.

UWAGA!
W przypadku, gdy bank odbiorcy będzie niedostępny w systemie przelewów natychmiastowych Express Elixir lub prawidłowa realizacja przelewu w systemie będzie niemożliwa z innych przyczyn (np. zamknięty rachunek odbiorcy), przelew zostanie odrzucony.
W bankowości elektronicznej eBSR pojawi się komunikat o braku możliwości realizacji przelewu Express Elixir wraz z powodem braku realizacji. Niezrealizowany przelew będzie również widoczny w zakładce przelewów niewykonanych.
Natomiast w aplikacji mobilnej TuBSR komunikat o braku możliwości realizacji przelewu Express Elixir nie pojawi się. Zawsze należy sprawdzić, czy kwota zleconego przelewu znajduje się w bieżących obciążeniach. Brak obciążenia będzie oznaczał brak możliwości jego realizacji w systemie Express Elixir. Informację o przyczynie braku realizacji należy sprawdzić w bankowości elektronicznej eBSR, w zakładce przelewów niewykonanych.

Zapraszamy do skorzystania z usługi

Przypominamy, że wykonując transakcje w bankowości elektronicznej zawsze należy zachować szczególną ostrożność. Podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z usług bankowych w sieci znajdują się na stronie Banku www.bsr.krakow.pl w zakładce BEZPIECZEŃSTWO.