Lokata terminowa Standard

  • Terminy lokat: 1, 3, 6, 12 miesięcy
  • Minimalna kwota lokaty wynosi 250 zł
  • Rachunek lokaty oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej
  • Na rachunkach lokat odsetki nalicza się po upływie okresu umownego i dopisuje do kapitału lokaty
  • Niepodjęcie lokaty po upływie terminu umownego skutkuje prolongatą na taki sam okres lecz na warunkach obowiązujących w dniu przedłużenia umowy
  • W przypadku wycofania lokaty przed terminem, posiadacz rachunku otrzymuje odsetki w wysokości obowiązującej dla rachunków oszczędnościowych w złotych

Zobowiązania z tytułu rachunków bankowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość gwarancji to równowartość w złotych 100 000 euro. Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl

Zobacz także: Ochrona depozytów - komunikat BFG

Skontaktuj się z nami