Kredyt Unia Biznes

Kredyt Unia Biznes

Kredyt Unia Biznes przeznaczony jest dla Klientów Banku, którzy w związku z realizacją projektów inwestycyjnych ubiegają się o dotacje z funduszy Unii Europejskiej, w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Kredytem Unia Biznes można sfinansować inwestycje współfinansowane dotacjami z Funduszy Europejskich lub z programów wspólnotowych. Finansowanie zakupu ziemi, nowych maszyn i urządzeń, jak również ulepszanie i modernizacja dotychczasowego majątku, to tylko niektóre z możliwości, jakie daje kredyt Unia Biznes. W katalogu możliwości kredytowania znalazły się również wartości niematerialne i prawne w formie patentów, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Atuty Kredytu Unia Biznes:

  • dostosowanie procesu udzielenia kredytu do procedur związanych z funduszami unijnymi,
  • akceptowanie przez Bank wzorów dokumentów wymaganych przez instytucję publiczną przyznającą dotację,
  • elastyczne formy spłaty kredytu w zależności od przyjętego w umowie o dofinansowanie modelu otrzymywania dotacji (zaliczki, refundacja),
  • długi okres ważności promesy kredytowej do 9 miesięcy,
  • możliwość sfinansowania do 100% wartości przedsięwzięcia,
  • okres realizacji inwestycji do 5 lat,
  • okres kredytowania do 15 lat,
  • karencja w spłacie kapitału do 2 lat,
  • waluta kredytu: PLN,
  • atrakcyjne warunki cenowe.
Skontaktuj się z nami