Kredyt Unia Biznes

Kredyt Unia Biznes

Kredyt Unia Biznes przeznaczony jest dla Klientów Banku, którzy w związku z realizacją projektów inwestycyjnych ubiegają się o dotacje z Funduszy Europejskich w ramach programów operacyjnych lub programów wspólnotowych.
Kredytem Unia Biznes można sfinansować inwestycje współfinansowane dotacjami z Funduszy Europejskich lub z programów wspólnotowych. Finansowanie zakupu ziemi, nowych maszyn i urządzeń, jak również ulepszanie i modernizacja dotychczasowego majątku, to tylko niektóre z możliwości, jakie daje kredyt Unia Biznes. W katalogu możliwości kredytowania znalazły się również wartości niematerialne i prawne w formie patentów, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Atuty Kredytu Unia Biznes:
• dostosowanie procesu udzielenia kredytu do procedur związanych z funduszami unijnymi,
• akceptowanie przez Bank wzorów dokumentów wymaganych przez instytucję publiczną przyznającą dotację,
• elastyczne formy spłaty kredytu w zależności od przyjętego w umowie o dofinansowanie modelu otrzymywania dotacji (zaliczki, refundacja),
• długi okres ważności promesy kredytowej do 9 miesięcy,
• możliwość sfinansowania do 100% wartości przedsięwzięcia,
• okres realizacji inwestycji do 5 lat,
• okres kredytowania do 15 lat,
• karencja w spłacie kapitału do 2 lat,
• waluta kredytu: PLN,
• atrakcyjne warunki cenowe.

Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR 3M + marża Banku w wysokości od 3,90 p. p. do 4,90 p. p. w zależności od okresu kredytowania

Opłaty i prowizje:
• opłata za rozpatrzenie wniosku:
- 50,00 zł dla kwoty do 50.000,00 PLN,
- 0,10% min. 100,00 zł max. 1.000,00 zł dla kwoty powyżej 50.000,00 PLN,

• prowizja od kwoty przyznanego kredytu: 1,75%

Bank nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu inwestycyjnego Unia Biznes wynosi 11,27% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 150.000,00 zł (bez kredytowanych kosztów), okres obowiązywania umowy 120 miesięcy, kredyt wypłacony jednorazowo, oprocentowanie kredytu zmienne 10,28% w skali roku wyliczone jako suma aktualnego wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M 5,88% i marży Banku 4,40 p. p. Kredyt spłacany miesięcznie w 119 równych ratach kapitałowo – odsetkowych w wysokości 2.006,27 zł i ostatnia 120 rata w wysokości 1.831,62 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 93.352,75 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 90.577,75 zł, opłata za rozpatrzenie wniosku 150,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu 1,75% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 2.625,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 243.352,75 zł.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty kapitałowo – odsetkowej, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 30.01.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny.

Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy oceny zdolności kredytowej.

O szczegóły proszę pytać w placówkach Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie.

 

Skontaktuj się z nami