Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Przeznaczony dla Klientów posiadających w Banku czynny rachunek bieżący, na regulowanie bieżących zobowiązań finansowych, pozwalający na zwiększenie szybkości obrotu środkami pieniężnymi oraz zminimalizowanie kosztów odsetek bankowych.
Jako kredyt w formie odnawialnej linii kredytowej, może być wielokrotnie wykorzystywany w ramach limitu kredytowania.

Kredyt udzielany w walucie PLN.
Okres kredytowania: do 36 miesięcy
Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR 3M + marża Banku 4,50 p. p.

Opłaty i prowizje:
• opłata za rozpatrzenie wniosku:
- 50,00 zł dla kwoty do 50.000,00 PLN,
- 0,10% min. 100,00 zł max. 1.000,00 zł dla kwoty powyżej 50.000,00 PLN,

• prowizja od kwoty przyznanego kredytu:
- 1,75 % z okresem spłaty do 1 roku,
- 2,25% z okresem spłaty powyżej 1 roku do 2 lat,
- 2,75 % z okresem spłaty powyżej 2 roku do 3 lat

Bank nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny.

Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy oceny zdolności kredytowej.

O szczegóły proszę pytać w placówkach Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie.

 

Skontaktuj się z nami