Kredyt obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej

Kredyt obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej

Udzielany na cele rolnicze na zakup środków do produkcji rolnej, w tym między innymi na zakup:
• materiału siewnego, sadzeniaków ziemniaka oraz nasion warzyw,
• nawozów mineralnych, organicznych, wapna nawozowego,
• pasz i koncentratów paszowych,
• materiału opałowego do ogrzewania szklarni i tuneli,
• środków ochrony roślin,
• paliw na cele rolnicze.

Kredyt udzielany w walucie PLN.
Maksymalny okres kredytowania: do 24 miesięcy
Maksymalna kwota kredytu: 5.500,00 zł na 1 hektar użytków rolnych (własnych lub dzierżawionych)
Oprocentowanie stałe: 7,20% w skali roku

Opłaty i prowizje:

• opłata za rozpatrzenie wniosku:
- 50,00 zł dla kwoty do 50.000,00 PLN,
- 0,10% min. 100,00 zł max. 1.000,00 zł dla kwoty powyżej 50.000,00 PLN

• prowizja od kwoty przyznanego kredytu:
- 2,00 % z okresem spłaty do 1 roku,
- 3,00% z okresem spłaty powyżej 1 roku do 2 lat

Bank nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny.

Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy oceny zdolności kredytowej.

O szczegóły proszę pytać w placówkach Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krak

Skontaktuj się z nami