Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy

Kredyt udzielany rolnikom prowadzącym gospodarstwo rolne, przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą, w szczególności na finansowanie związane z: zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, rozliczeń pieniężnych, zapasów, rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych.

Kredyt może być również przeznaczony na spłatę (refinansowanie) zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego w innym banku.

Kredyt nieodnawialny, udzielany w walucie PLN.

Okres kredytowania: do 36 miesięcy

Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR 3M + marża Banku w wysokości od 4,20 p. p. do 4,60 p. p. w zależności od okresu kredytowania

Opłaty i prowizje:

  • opłata za rozpatrzenie wniosku:
    - 50,00 zł dla kwoty do 50.000,00 PLN,
    - 0,10% min. 100,00 zł max. 1.000,00 zł dla kwoty powyżej 50.000,00 PLN,
  • prowizja od kwoty przyznanego kredytu: 1,75%

Bank nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny.

Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy oceny zdolności kredytowej.

O szczegóły proszę pytać w placówkach Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie.

Skontaktuj się z nami