Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy

Udzielany podmiotom prowadzącym działalność rolniczą, w PLN, na finansowanie bieżącej działalności rolniczej na okres do 3 lat.

Skontaktuj się z nami