Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku prowadzącego gospodarstwo rolne, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe – polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego. Kredyt inwestycyjny może być udzielony na refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Klienta na cele inwestycyjne oraz na spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w innym banku.

Minimalny udział środków własnych w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi 20% i powinien być udokumentowany.

Kredyt udzielany w walucie PLN.
Okres kredytowania: do 180 miesięcy
Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR 3M + marża Banku w wysokości od 4,00 p. p. do 4,60 p. p. w zależności od okresu kredytowania

Opłaty i prowizje:

• opłata za rozpatrzenie wniosku:
- 50,00 zł dla kwoty do 50.000,00 PLN,
- 0,10% min. 100,00 zł max. 1.000,00 zł dla kwoty powyżej 50.000,00 PLN,

• prowizja od kwoty przyznanego kredytu: 1,75%

Bank nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny.

Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy oceny zdolności kredytowej.

O szczegóły proszę pytać w placówkach Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie.

Skontaktuj się z nami