Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku prowadzącego gospodarstwo rolne, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe – polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego. Kredyt inwestycyjny może być udzielony na refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Klienta na cele inwestycyjne oraz na spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w innym banku.

Minimalny udział środków własnych w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi 20% i powinien być udokumentowany.

Kredyt udzielany w walucie PLN.
Okres kredytowania: do 180 miesięcy
Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR 3M + marża Banku w wysokości od 4,00 p. p. do 4,60 p. p. w zależności od okresu kredytowania

Opłaty i prowizje:

• opłata za rozpatrzenie wniosku:
- 50,00 zł dla kwoty do 50.000,00 PLN,
- 0,10% min. 100,00 zł max. 1.000,00 zł dla kwoty powyżej 50.000,00 PLN,

• prowizja od kwoty przyznanego kredytu: 1,75%

Bank nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu inwestycyjnego wynosi 11,50% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 150.000,00 zł (bez kredytowanych kosztów), okres obowiązywania umowy 120 miesięcy, kredyt wypłacony jednorazowo, oprocentowanie kredytu zmienne 10,48% w skali roku wyliczone jako suma aktualnego wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M 5,88% i marży Banku 4,60 p. p. Kredyt spłacany miesięcznie w 119 równych ratach kapitałowo – odsetkowych w wysokości 2.023,04 zł i ostatnia 120 rata w wysokości 1.841,54 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 95.358,30 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 92.583,30 zł, opłata za rozpatrzenie wniosku 150,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu 1,75% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 2.625,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 245.358,30 zł.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty kapitałowo – odsetkowej, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 30.01.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny.

Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy oceny zdolności kredytowej.

O szczegóły proszę pytać w placówkach Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie.

Skontaktuj się z nami