Faktoring

Faktoring

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie dzięki współpracy z BPS Leasing i Faktoring udostępnia swoim Klientom szerszy zakres nowoczesnych usług finansowych oferując usługę faktoringu.
Faktoring jest formą krótkoterminowego finansowania dla przedsiębiorstw, które prowadzą stałą współpracę z licznymi kontrahentami charakteryzującą się powtarzalnością (cyklicznością), stosują odroczone terminy płatności do 180 dni, posiadają wyniki finansowe za pełne 12 miesięcy lub prowadzą działalność gospodarczą minimum 18 miesięcy oraz rozliczają się na zasadach pełnej lub uproszczonej księgowości.
Usługa polega na finansowaniu nieprzeterminowanych, bezspornych faktur sprzedaży. Faktoring umożliwia Klientom rozwój firmy poprzez szybki i prosty dostęp do środków na finansowanie działalności bieżącej oraz stanowi uzupełnienie istniejącego kredytu krótkoterminowego oraz alternatywne źródło finansowania.

Korzyści z faktoringu dla przedsiębiorcy:

 • szybki dostęp do środków pieniężnych
 • poprawa płynności finansowej
 •  zwiększenie sprzedaży
 • dostosowanie poziomu finansowania do potrzeb Firmy
 • wzrost konkurencyjności poprzez możliwość wydłużenia terminów płatności dla kontrahentów
 • możliwość uzyskania rabatów u swoich dostawców (przedsiębiorca może na bieżąco regulować własne zobowiązania)
 • likwidacja zatorów płatniczych
 • poprawa struktury bilansu (zamiana należności na gotówkę)
 • poprawa dyscypliny płatniczej kontrahentów

  Usługa ta pozwala uzyskać także dodatkowe korzyści czyli administrowanie i zarządzanie wierzytelnościami, dochodzenie należności oraz przejęcia ryzyka zapłaty za wierzytelność (finansowanie połączone z ubezpieczeniem obrotu gospodarczego).

Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie internetowej www.bpsfaktor.plO szczegóły pytaj naszych sprzedawców