Rachunek rozliczeniowy w walutach wymienialnych

BSR w Krakowie prowadzi rachunki w następujących walutach:

  • dolar amerykański (USD)
  • waluta europejska (EUR)
  • frank szwajcarski (CHF)
  • funt angielski (GBP)

Rachunki rozliczeniowe w walutach wymienialnych służą do przechowywania walut wymienialnych pochodzących z transakcji zagranicznych i z tytułów zgodnych z przepisami prawa dewizowego oraz umożliwiają dokonywanie płatności przewidzianych tym prawem.

Środki gromadzone na tych rachunkach są płatne na każde żądanie.

Rachunek rozliczeniowy przeznaczony jest dla osób prawnych i nie posiadających osobowości prawnej jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Minimalne saldo rachunku walutowego bieżącego wynosi 5 EUR lub równowartość w innej walucie.

Po złożeniu odpowiedniej dyspozycji bank wykonuje usługi analogiczne jak w przypadku prowadzenia rachunku rozliczeniowego w złotych.

Dane niezbędne do realizacji przelewów w walutach obcych:
BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA
CODE SWIFT: POLU PL PR
PL(numer klienta - bez spacji)

Zobowiązania z tytułu rachunków bankowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość gwarancji to równowartość w złotych 100 000 euro. Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl

Zobacz także: Ochrona depozytów - komunikat BFG

Skontaktuj się z nami