Promocja rachunku firmowego

Promocja rachunku firmowego

Na czym polega promocja?

  • Promocja polega na obniżeniu do 0 zł opłaty za prowadzenie rachunku rozliczeniowego bieżącego w złotych przez okres pełnych 12 miesięcy licząc od pierwszego dnia kolejnego miesiąca od daty otwarcia konta.

Kto może otworzyć promocyjny rachunek?

  • Promocją objęte są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki i spółdzielnie, które na dzień 15.07.2023 r. nie posiadają w Banku rachunku rozliczeniowego bieżącego w złotych.
  • Warunkiem skorzystania z promocji jest:
    1. zawnioskowanie o przesyłanie przez Bank informacji dotyczących zmian we wzorcach umownych, to jest w regulaminach rachunków, kredytów, kart płatniczych, usług udostępnionych do rachunków, taryfach prowizji i opłat bankowych, tabelach oprocentowania oraz wskazanie w tym celu adresu e-mail,
    2. zawnioskowanie o przesyłanie przez Bank informacji wymaganych w związku z wykonywaniem umów rachunków bankowych, umów kredytowych (których obowiązek przekazania wynika z umowy kredytowej lub przepisów prawa) oraz umów w zakresie wszelkich usług dodatkowych udostępnianych do rachunków oraz wskazanie w tym celu adresu e-mail.

W jakim okresie obowiązuje promocja?

  • Promocja trwa od 17.07.2023 r. do 31.12.2023 r.

 

Zachęcamy do korzystania z naszej oferty!

Skontaktuj się z nami