Zaloguj się

Kredyty dla przedsiębiorców z dopłatami do oprocentowania

Oferta skierowana jest do Klientów, którzy:

 • na 30 czerwca 2020 r. posiadali w naszym Banku rachunek bieżący lub korzystali z kredytów na działalność gospodarczą / rolniczą i nadal pozostają klientami Banku
 • na 31 grudnia 2019 r. nie spełniali kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji
 • wykonują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych
 • utracili płynność finansową, czyli zdolność do spłaty w terminie wymagalnych zobowiązań lub są zagrożeni utratą płynności finansowej, w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19
 • nie zaciągnęli innego kredytu na podstawie ustawy o dopłatach, tj. nie zawarli innej umowy kredytu z dopłatą do oprocentowania
 • nie przekroczyli wskazanych w ustawie o dopłatach łącznych kwot w ramach pomocy publicznej jaka została im udzielona w formie dopłaty do oprocentowania oraz w innej formie. Dla większości firm jest to równowartość 800 tys. euro, dla przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych – równowartość 100 tys. euro, a dla firm działających w sektorze rybołówstwa i akwakultury - równowartość 120 tys. euro.

Dopłaty do oprocentowania kredytów:

 • stanowią pomoc publiczną i przeznaczone są dla przedsiębiorców oraz podmiotów prowadzących działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych
 • wypłacane są przez BGK z Funduszu Dopłat do Oprocentowania
 • stosowane są do kredytów obrotowych odnawialnych (kredyty w rachunku bieżącym) i nieodnawialnych, udzielanych w złotych, w celu zapewnienia płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami pandemii COVID-19
 • wypłacane są, jeżeli przedsiębiorca nie posiada jakichkolwiek zaległości w spłacie kapitału kredytu ani w spłacie odsetek, według stanu na koniec miesiąca, którego dotyczą dopłaty
 • będą wypłacane za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu z dopłatą.

Kredytem z dopłatą mogą być objęte zarówno nowe finansowania, jak również dotychczas udzielone kredyty.

Wielkość wsparcia stanowiąca dopłatę do oprocentowania wynosi:
- dla MŚP: 2 p.p.,
- dla dużych firm: 1 p.p.

Ważne:
Przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą zabezpieczyć kredyt z dopłatą gwarancją de minimis, o ile spełniają warunki dla tej gwarancji.
(zobacz również: https://www.bsr.krakow.pl/page/firma/kredyty/gwarancje-de-minimis)

Klienci mogą w Oddziałach Banku składać wnioski o udzielenie kredytu z dopłatą do oprocentowania do 11 czerwca 2021 r. Umowy kredytowe / aneksy będą podpisywane do 30 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje o dopłatach do oprocentowania kredytów dostępne są na stronie BGK: https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/system-doplat/doplaty-do-oprocentowawania-kredytow-obrotowych-z-fdo/

Zapraszamy do naszych placówek
Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i pomogą w zebraniu niezbędnej dokumentacji.

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami