Kredyt Unia Biznes

Kredyt Unia Biznes

Kredyt Unia Biznes przeznaczony jest dla Klientów Banku, którzy w związku z realizacją projektów inwestycyjnych ubiegają się o dotacje z Funduszy Europejskich w ramach programów operacyjnych lub programów wspólnotowych.
Kredytem Unia Biznes można sfinansować inwestycje współfinansowane dotacjami z Funduszy Europejskich lub z programów wspólnotowych. Finansowanie zakupu ziemi, nowych maszyn i urządzeń, jak również ulepszanie i modernizacja dotychczasowego majątku, to tylko niektóre z możliwości, jakie daje kredyt Unia Biznes.
W katalogu możliwości kredytowania znalazły się również wartości niematerialne i prawne w formie patentów, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Atuty Kredytu Unia Biznes:
• dostosowanie procesu udzielenia kredytu do procedur związanych z funduszami unijnymi,
• akceptowanie przez Bank wzorów dokumentów wymaganych przez instytucję publiczną przyznającą dotację,
• elastyczne formy spłaty kredytu w zależności od przyjętego w umowie o dofinansowanie modelu otrzymywania dotacji (zaliczki, refundacja),
• długi okres ważności promesy kredytowej do 9 miesięcy,
• możliwość sfinansowania do 100% wartości przedsięwzięcia,
• okres realizacji inwestycji do 5 lat,
• okres kredytowania do 15 lat,
• karencja w spłacie kapitału do 2 lat,
• waluta kredytu: PLN,
• atrakcyjne warunki cenowe.

O szczegóły proszę pytać w placówkach Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie.

Skontaktuj się z nami