Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Przeznaczony jest na realizację inwestycji technologicznej polegającej na:

  • zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług oraz zapewnieniu warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług 
    albo
  • wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług oraz zapewnieniu warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług.

Kredyt technologiczny udzielany jest zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Daje możliwość uzyskania dofinansowania w formie premii technologicznej udzielanej przez BGK ze środków przewidzianych na ten cel w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne, stanowiącej źródło spłaty części kapitału kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji technologicznej.

Maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w związku z sytuacją wywołaną pandemią COVID-19:

  • zniesienie dotychczasowego limitu 6 mln dofinansowania,
  • możliwość wprowadzenia innowacji w skali przedsiębiorstwa,
  • rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowalnych,
  • możliwość finansowania kredytem technologicznym do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Formularz wniosku o kredyt technologiczny dostępny jest w zakładce Formularze i wnioski - do pobrania - Kredyty.
Wnioski o dofinansowanie w ramach kolejnego naboru można składać od 1 czerwca do 30 grudnia 2020 r. w wersji elektronicznej przez Generator wniosków o dofinansowanie – zakładka Generator wniosków na stronie internetowej BGK:
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/kredyt-na-innowacje-technologiczne/

Dodatkowe informacje oraz wzory dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie zamieszczone są na stronie:
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/

 

 

Wniosek o kredyt technologicznywniosek-o-kredyt-techonologiczny-maj-2018.pdf288.68kBPobierz
Skontaktuj się z nami