Kredyt obrotowy na VAT (odnawialna linia kredytowa)

Przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z zapłatą podatku VAT i wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej Kredytobiorcy, który jest płatnikiem VAT i posiada w Banku czynny rachunek bieżący od minimum 12 miesięcy. 12-miesięczny okres posiadania rachunku nie jest wymagany, jeżeli kredyt jest przeznaczony na finansowanie podatku VAT z tytułu realizowanej inwestycji i równocześnie Bank kredytuje tę inwestycję.
Kredyt obotowy na VAT jest kredytem krótkoterminowym (do 1 roku). Istnieje również możliwość udzielenia kredytu z okresem spłaty do 2 lub 3 lat.
Spłata całości lub części kredytu odnawia o dokonaną spłatę kwotę przyznanego limitu. Spłata kredytu następuje każdorazowo ze zwrotu przez Urząd Skarbowy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, wynikającej z deklaracji VAT. Zabezpieczeniem kredytu mogą być wszelkie zabezpieczenia dostępne w katalogu prawnych form zabezpieczeń w zależności od stopnia ponoszonego ryzyka kredytowego wraz z nieodwołalnym upoważnieniem Urzędu Skarbowego do przekazania nadpłaconego podatku wynikającego z deklaracji VAT-7.

Skontaktuj się z nami