Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy

Kredyt przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą lub rolniczą, w szczególności na finansowanie związane z:
zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, rozliczeń pieniężnych, zapasów, rozliczania międzyokresowych należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych.

Kredyt może być również przeznaczony na spłatę (refinansowanie) zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego w innym banku.

Kredyt udzielany jest w PLN.
Okres kredytowania do 3 lat.

Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy oceny zdolności kredytowej.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny.

 

 

Skontaktuj się z nami