Kredyt na zakup środków transportu

Przeznaczony jest dla Klientów dokonujących zakupów środków transportu nowych i używanych - w jednostce handlowej. Kredyt udzielany jest na okres do 5 lat z minimalnym udziałem środków własnych na poziomie 10 – 30% ceny zakupu netto. Suma okresu kredytowania i wieku samochodu nie może przekroczyć 8 lat.

Skontaktuj się z nami