Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny

Przeznaczony na budowę, modernizację, remonty obiektów produkcyjnych, handlowych oraz zakup maszyn i urządzeń. Minimalny udział środków własnych w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi 20% i powinien być udokumentowany.

Skontaktuj się z nami