Gwarancje i poręczenia

Bank udziela i potwierdza gwarancje i poręczenia na rzecz osób fizycznych lub prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a posiadających zdolność prawną w celu zabezpieczenia wykonania wobec nich zobowiązań (gwarancje wadialne, zapłaty za zakupione towary lub wykonane roboty, zapłaty cła itp Występują także w postaci odnawialnych limitów gwarancji wadialnych i na należyte wykonanie umowy z możliwością wielokrotnego otrzymania gwarancji do wysokości i ramach okresu określonego limitem.

Skontaktuj się z nami