Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku…

Czytaj więcej
Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy

Kredyt przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą lub rolniczą, w szczególności na finansowanie związane…

Czytaj więcej
Kredyt hipoteczny na działalność gospodarczą

Kredyt hipoteczny na działalność gospodarczą

  • na fnansowanie bieżącej działalności gospodarczej (potrzeb w zakresie majątku obrotowego)
  • na finansowanie nakładów ponoszonych w celu stworzenia lub powiększenia majątku trwałego
Czytaj więcej
Kredyt Unia Biznes

Kredyt Unia Biznes

Kredyt Unia Biznes przeznaczony jest dla Klientów Banku, którzy w związku z realizacją projektów inwestycyjnych ubiegają się o dotacje z…

Czytaj więcej

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Przeznaczony dla Klientów posiadających w Banku czynny rachunek bieżący, na regulowanie bieżących zobowiązań finansowych, pozwalający na zwiększenie…

Czytaj więcej

Kredyt obrotowy na VAT (odnawialna linia kredytowa)

Przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z zapłatą podatku VAT i wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej Kredytobiorcy,…

Czytaj więcej

Kredyt płatniczy

Przeznaczony jest na sfinansowanie zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z doraźnych potrzeb zasilania finansowego np. płace, zobowiązania z tytułu dostaw,…

Czytaj więcej

Gwarancje i poręczenia

Bank udziela i potwierdza gwarancje i poręczenia na rzecz osób fizycznych lub prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a…

Czytaj więcej

Poręczenie Małopolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o.

Dla Klientów sektora MŚP prowadzących działalność, mających siedzibę lub realizujących inwestycję na terenie województwa małopolskiego polecamy…

Czytaj więcej