Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny

Przeznaczony na budowę, modernizację, remonty obiektów produkcyjnych, handlowych oraz zakup maszyn i urządzeń. Minimalny udział środków własnych w…

Czytaj więcej
Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy

Udzielany firmom w PLN, na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej (zakup towarów) na okres do 3 lat.

Czytaj więcej
Kredyt hipoteczny na działalność gospodarczą

Kredyt hipoteczny na działalność gospodarczą

  • na fnansowanie bieżącej działalności gospodarczej (potrzeb w zakresie majątku obrotowego)
  • na finansowanie nakładów ponoszonych w celu stworzenia lub powiększenia majątku trwałego
Czytaj więcej
Kredyt Unia Biznes

Kredyt Unia Biznes

  • elastyczne formy spłaty kredytu w zależności od przyjętego w umowie o dofinansowanie modelu otrzymywania dotacji (zaliczki, refundacja)
  • możliwość sfinansowania do 100% wartości przedsięwzięcia
Czytaj więcej

Kredyt na zakup środków transportu

Przeznaczony jest dla Klientów dokonujących zakupów środków transportu nowych i używanych - w jednostce handlowej. Kredyt udzielany jest na okres…

Czytaj więcej

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Przeznaczony dla Klientów posiadających w Banku czynny rachunek bieżący, na regulowanie bieżących zobowiązań finansowych, pozwalający na zwiększenie…

Czytaj więcej

Kredyt obrotowy na VAT (odnawialna linia kredytowa)

Przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z zapłatą podatku VAT i wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej Kredytobiorcy,…

Czytaj więcej

Kredyt płatniczy

Przeznaczony jest na sfinansowanie zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z doraźnych potrzeb zasilania finansowego np. płace, zobowiązania z tytułu dostaw,…

Czytaj więcej

Gwarancje i poręczenia

Bank udziela i potwierdza gwarancje i poręczenia na rzecz osób fizycznych lub prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a…

Czytaj więcej

Poręczenie Małopolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o.

Dla Klientów sektora MŚP prowadzących działalność, mających siedzibę lub realizujących inwestycję na terenie województwa małopolskiego polecamy…

Czytaj więcej