Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie oferuje następujące usługi dewizowe:

- dolar amerykański (USD)
- waluta europejska (EUR)
- frank szwajcarski (CHF)
- funt angielski (GBP)

Minimalne saldo rachunku walutowego bieżącego wynosi 5 EUR lub równowartość w innej walucie

- dolar amerykański (USD)
- waluta europejska (EUR)
- funt angielski (GBP)

Terminy lokat: 1,3,6,12,24 i 36 miesięcy. Lokaty są odnawialne i oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.
Minimalny wkład 100,00 EURO lub równowartość w innej walucie

BSR na życzenie klienta realizuje zlecenia płatnicze we wszystkich walutach wymienialnych.

Bank realizuje następujące przekazy:

- Polecenia przelewów do banków zagranicznych

- Polecenia przelewów SEPA – czyli szybkie i tanie przelewy w walucie EUR, realizowane przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do Polecenia Przelewu SEPA

- Polecenia przelewów w walucie obcej – czyli przelewy wysyłane do banków krajowych w walucie innej niż PLN i EUR.
Przekazy w obrocie dewizowym realizowane są za pośrednictwem systemu SWIFT.
SWIFT to skomputeryzowany system telekomunikacyjny, świadczący usługi dla banków i instytucji finansowych, który gwarantuje niezawodny, szybki i bezpieczny transfer środków.

Bank oferuje również szybkie przelewy w walucie EUR realizowane za pośrednictwem systemu TARGET-2.

System TARGET-2 to system międzybankowych rozliczeń w EUR w czasie rzeczywistym na terytorium Unii Europejskiej pomiędzy bankami z różnych krajów.
Uznanie rachunku odbiorcy możliwe jest w tym samym dniu.

Możliwość negocjowania kursu indywidualnego dla transakcji powyżej określonej kwoty.

Dane niezbędne do realizacji przelewów w walutach obcych:

Nazwa Banku: BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA
Kod SWIFT/CODE SWIFT: POLU PL PR
Nr rachunku Klienta/IBAN: PL(numer klienta - bez spacji)

Z oferty Banku w zakresie skupu i sprzedaży walut obcych w gotówce korzystać mogą klienci, którzy regulują płatności za towary i usługi w formie rozliczeń gotówkowych. Bank sprzedaje również waluty na zagraniczne podróże służbowe dla pracowników jednostek delegujących oraz skupuje waluty niewykorzystane podczas wyjazdów służbowych.