Konwojowanie gotówki

Klientom naszego Banku oferujemy usługę wykonywaną przez pracowników ochrony Straży Bankowej, polegającą na transporcie i konwojowaniu wartości pieniężnych. Transporty odbywają się na zlecenie Klienta z siedziby Firmy lub jej placówek do Banku lub odwrotnie. Warunkiem korzystania z usługi transportu lub konwojowanego transportu wartości pieniężnych jest zawarcie umowy z Bankiem. Umowa określa zasady realizacji transportów wynikające z przepisów prawa oraz wynikające z potrzeb Klienta (np. częstotliwość i godziny wykonywania transportów). Wpłata gotówki dokonana za pośrednictwem transportu wartości pieniężnych księgowana jest na rachunku Klienta tego samego dnia.

Usługa jest realizowana od poniedziałku do piątku.

Ceny za wykonywanie usługi ustalane są z każdym Klientem indywidualnie.

Realizowane przez WSO Straż Bankową transporty wartości pieniężnych to:

  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ - bank ponosi całkowitą odpowiedzialność za powierzone do transportu wartości pieniężne od chwili przejęcia przez konwój.
  • GWARANCJA - powierzone do transportu wartości pieniężne są ubezpieczone. W przypadku ich utraty gwarantujemy zwrot pełnej wysokości transportowanej gotówki.
  • PROFESJONALIZM - usługę wykonują wyłącznie licencjonowani, umundurowani pracownicy WSO Straż Bankowa, wyposażeni w broń palną i specjalizujący się w transporcie i konwojowaniu wartości pieniężnych.
  • BEZPIECZEŃSTWO - gotówka przewożona jest wyłącznie pojazdami przystosowanymi do transportu wartości pieniężnych.
  • NORMY - transporty wartości pieniężnych odbywają się zgodnie z wymaganiami przepisów Rozporządzenia MSWiA z dnia 7.09.2010r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakimi powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. nr 166 poz.1128).

Szczegółowe infromacje:

Oddział BSR w Krakowie, ul. Dunajewskiego 7
lub bezpośrednio: Wewnętrzna Służba Ochrony Straż Bankowa, tel. 12 421 18 00 w.155