W wybranych placówkach Banku można odebrać zestaw do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego Szafir wydawanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.

W tym celu zamawiając lub odnawiając e-podpis online na stronie sklepu internetowego Szafir www.sklep.elektronicznypodpis.pl wystarczy wskazać do odbioru jedną z placówek Banku wymienionych w poniższym wykazie.

Wykaz placówek Banku, w których wydawane są zestawy certyfikacyjne:
- Oddział w Krakowie, 31-133 Kraków, ul. Dunajewskiego 7
- Filia nr 1, 31-910 Kraków, Os. Na Skarpie 35
- POK w Krakowie, 31-057 Kraków, ul. Kupa 2
- Filia w Jerzmanowicach, 32-048 Jerzmanowice, ul. Centralna 95
- Oddział w Dębicy, 39-200 Dębica, Rzeszowska 14
- Oddział w Jodłowniku, 34-620 Jodłownik 198
- Oddział w Jodłowniku Filia w Tymbarku, 34-650 Tymbark 215
- Oddział w Nowym Wiśniczu Filia w Bochni, 32-700 Bochnia, ul. Konstytucji 3 Maja 1c
- Oddział w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 7
- Oddział w Wadowicach Górnych, 39-308 Wadowice Górne 143B

Odbieranie zestawu w placówce Banku:
Zestaw wydawany jest bez dodatkowych formalności wyłącznie osobie, której dane są umieszczone w certyfikacie.
Do odbioru zestawu konieczne jest okazanie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (wyłącznie dowód osobisty lub paszport) podanego w zamówieniu.

Dlaczego warto korzystać z podpisu elektronicznego:
• możliwość przesyłania dokumentów on line - deklaracje do ZUS, sprawozdania finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego, Jednolite Pliki Kontrolne JPK (JPK), deklaracje podatkowe (e-Deklaracje), elektroniczna komunikacja z urzędami (e-wnioski)
• niezaprzeczalne potwierdzenie tożsamości – kwalifikowany e-podpis Szafir ma taką samą moc prawną jak podpis własnoręczny
• nienaruszalność danych przesyłanych drogą elektroniczną – dokument opatrzony e- podpisem jest chroniony przed zmianami
• unikatowość podpisu – każdy kwalifikowany podpis elektroniczny jest inny dla danego dokumentu i ściśle powiązany z tym, dla którego został utworzony
• dodatkową opcję znakowania czasem - potwierdzenie istnienia dokumentu w danej chwili przez nadanie mu tzw. daty pewnej

Więcej informacji o podpisie elektronicznym Szafir znajdą Państwo tutaj

Zachęcamy do wskazywania placówek Banku, jako miejsca odbioru zestawu do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zaletą takiego rozwiązania jest niewątpliwie możliwość odebrania zamówionego e-podpisu przy okazji przeprowadzania bieżących transakcji w Banku.

Zapraszamy do skorzystania z usługi