VISA Business Standard

VISA Business Standard

Karta płatnicza Visa Business Standard 

Karta jest międzynarodową kartą płatniczą umożliwiającą dokonywanie w kraju i zagranicą:

 • płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem VISA;
 • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA;
 • wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA oznaczonych emblematem VISA;

Karta Visa Business Standard umożliwia także:

 • dokonywanie w kraju i za granicą transakcji na odległość bez jej fizycznego przedstawienia (uwarunkowane decyzją akceptanta).
 • sprawdzenie wysokości wolnych środków w bankomatach świadczących taką usługę;
 • zmianę numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę;
 • aktywację karty za pomocą numeru PIN w bankomatach;
 • awaryjną wypłatę gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą;
 • korzystanie z innych usług dostępnych przy użyciu karty.

Bank wydaje kartę Visa Business Standard z funkcją zbliżeniową, umożliwiającą dokonywanie transakcji zbliżeniowych (maksymalna kwota jednej transakcji na terenie Polski bez podania numeru PIN – 100 zł).

W każdym czasie można dokonać wyłączenia oraz ponownego włączenia funkcji zbliżeniowej w sposób określony w komunikacie.

Karta Visa Business Standard wydawana jest do rachunków rozliczeniowych po złożeniu wniosku w Oddziale Banku. Karta jest wyposażona w mikroprocesor, potocznie zwany również chipem, z okresem ważności 4 lata. Użytkownikiem karty może być dowolna osoba upoważniona przez Posiadacza rachunku do otrzymania karty.
Karta chipowa, w porównaniu z dotychczas wydawaną kartą magnetyczną, gwarantuje użytkownikowi zdecydowanie wyższy poziom bezpieczeństwa podczas dokonywania transakcji. Karta ta zawiera zarówno mikroprocesor (chip), jak również pasek magnetyczny, umożliwiający dokonywanie transakcji w   terminalach nieprzystosowanych do akceptacji kart płatniczych wyposażonych w mikroprocesor.

Kartą można dokonywać płatności do wysokości wolnych środków na rachunku z uwzględnieniem dziennych limitów transakcyjnych. Do każdej karty Posiadacz rachunku może zdefiniować własne dzienne limity transakcji w ramach maksymalnych określonych przez Bank w umowie dziennych limitów transakcyjnych.

W przypadku utraty karty Visa Business Standard dzwoń: tel.: +48 61 856 52 78

W celu uzyskania karty VISA BUSINESS STANDARD należy:

 • wypełnić wniosek o wydanie karty, podpisany przez przyszłych użytkowników karty oraz osoby reprezentujące Posiadacza rachunku
 • podpisanie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Posiadacza rachunku zgodnych z kartą wzorów podpisów złożoną w Banku, umowy o kartę VISA BUSINESS STANDARD
Wniosek o wydanie karty Visa Business Standardwniosek-o-wydanie-karty-visa-business-standard.pdf559.61kBPobierz