eBSR Biznes

eBSR Biznes

Usługa bankowości elektronicznej eBSR-BIZNES przeznaczona jest dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych. Dostęp do usługi możliwy jest poprzez przeglądarkę internetową.

System umożliwia :

  • dostęp do rachunków oraz informacji o saldach i operacjach zarówno bieżących jak i historii od dnia uruchomienia usługi,
  • tworzenie pojedynczych przelewów oraz paczek przelewów, a tym samym pozwala na autoryzację (podpisanie) paczki przelewów przy użyciu tylko jednego hasła jednorazowego,
  • realizację przelewów zagranicznych,
  • podpisywanie przelewów przez więcej niż jedną osobę, w dowolnej kombinacji, zgodnie z kartą wzorów podpisów do rachunku,
  • rozdział czynności przygotowania przelewów od czynności ich podpisywania, tzn. jedna osoba przygotowuje przelewy, inna, wskazana w karcie wzorów podpisów do rachunków, może je podpisać – każda z osób musi posiadać własny dostęp do usługi,
  • import przelewów z systemu księgowego Klienta,
  • generowanie zestawień operacji zarówno w formie wydruku, jak też w formie pliku pozwalającego na jego export do systemu księgowego Klienta,
  • autoryzację operacji przy użyciu haseł SMS, a także z użyciem certyfikatu kwalifikowanego, posiadanego przez Klienta, a wydanego przez następujących dostawców usług certyfikacyjnych: KIR, SIGILLUM, UNIZETO, CENCERT,
  • tworzenie listy kontrahentów.

W usłudze dostępne są również np. tabela banków, tabela urzędów skarbowych, tabele kursów walut.

Aby zacząć korzystać z eBSR-BIZNES należy złożyć w Banku wniosek o udostępnienie usługi oraz podpisać umowę.

Wniosek o udostępnienie usługi eBSR - BIZNESwniosek-o-udostepnienie-uslugi-bankowosci-elektronicznej-ebsr-biznes-karta-uprawnien-do-uslugi-ebsr-biznes.pdf316.15kBPobierz
Obsługa certyfikatów kwalifikowanych - instrukcja instalacjipodpis-certyfikowany-instrukcja.pdf280.09kBPobierz