Wskaźnik Kosztu Finansowania

Informujemy, że w związku z zakończeniem procesu publicznych konsultacji z Interesariuszami Wskaźnika Kosztu Finansowania (WKF) dotyczącym zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WKF i dalszego stosowania WKF w dniu 8 sierpnia 2023 roku Zarząd IRF podjął Uchwałę w sprawie zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego stopy procentowej pn. Wskaźnik Kosztu Finansowania wskazując, że ostatnim dniem opracowania i publikacji wskaźnika WKF był 29 września 2023 roku.

Podjęcie przez administratora decyzji o zaprzestaniu opracowywania wskaźnika WKF z dniem 30 września 2023 roku oznacza, że:

  • ostatnim dniem publikacji wskaźnika WKF był 29 września 2023 roku,
  • od dnia 1 października 2023 roku wskaźnik WKF przestaje być wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne
    w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 („Rozporządzenie BMR”),
  • dnia 1 października 2023 roku wskaźnik WKF nie będzie mógł być stosowany jako odniesienie w umowach i instrumentach finansowych w rozumieniu Rozporządzenia BMR,
  • od dnia 1 października 2023 roku wskaźnik WKF nie będzie mógł być stosowany jako tzw. alternatywny wskaźnik referencyjny na potrzeby planów awaryjnych, o których mowa w art. 28 ust. 2 Rozporządzenia BMR.