Zaloguj się

Oprocentowanie

Stopa referencyjna NBP wynosi 6,00% (od 09.0t6.2022)
Stopa lombardowa wynosi 6,50% (od 09.06.20022)
Stopa redyskonta weksli wynosi 6,05% (od 09.06.2022)

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie informuje:
wskaźnik referencyjny WIBOR w lipcu 2022 roku wynosi:

• WIBOR 1M = 6,59% (z dnia 30.06.2022) obowiązuje od dnia 01.07.2022
• WIBOR 3M = 7,05% (z dnia 30.06.2022) obowiązuje od dnia 01.07.2022
• WIBOR średni 3M = 6,26% (z dnia 30.06.2022) obowiązuje od dnia 01.07.2022

WIBOR 1M – przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego
WIBOR 3M – przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego
WIBOR średni 3M – przyjęto stawkę będącą średnią arytmetyczną notowań z poprzedniego kwartału kalendarzowego

WIBOR 3M dla wyliczania wysokości oprocentowania kredytów preferencyjnych udzielanych od roku 2015, od 1 lipca - 30 września 2022 wynosi 6,59%

Stopa referencyjna WIBID w lipcu 2022 r. wynosi:

• WIBID 1M = 6,39% (z dnia 30.06.2022) - obowiązuje od 01.07.2022 r.
• WIBID 3M = 6,85% (z dnia 30.06.2022) - obowiązuje od 01.07.2022 r.

WIBID 1M - przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego
WIBID 3M - przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego

Administratorem wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie. Wskaźniki referencyjne WIBOR i WIBID ustalane są zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR i publikowane na stronie www.gpwbenchmark.pl.

Historyczne wartości WIBOR i WIBID, definicje oraz inne szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.gpwbenchmark.pl .

 

 

Oprocentowanie depozytów dla klientów indywidualnych od 1 lipca 2022depozyty-dla-klientow-indywidualnych-od-1-lipca-2022.pdf528.57kBPobierz
Oprocentowanie depozytów dla klientów instytucjonalnych i rolników od 23 maja 2021depozyty-dla-klientow-instytucjonalnych-i-rolnikow-od-23-maja-2022.pdf333.74kBPobierz
Oprocentowanie depozytów w walutach wymienialnych od 1 lipca 2022depozyty-w-walutach-wymienialnych-od-1-lipca-2022.pdf418.77kBPobierz
Oprocentowanie kredytów dla klientów indywidualnych od 21 czerwca 2022kredyty-dla-klientow-indywidualnych-od-21-czerwca-2021.pdf560.59kBPobierz
Oprocentowanie kredytów dla klientów instytucjonalnych od 9 czerwca 2022kredyty-dla-klientow-instytucjonalnych-od-9-czerwca-2022.pdf204.86kBPobierz
Oprocentowanie kredytów dla rolników od 9 czerwca 2022kredyty-dla-rolnikow-od-9-czerwca-2022.pdf448.85kBPobierz
Oprocentowanie kredytów dla klientów indywidualnych - produkty wycofane od 29 maja 2020kredyty-dla-klientow-indywidualnych-produkty-wycofane-oferty-29-05-20.pdf115.70kBPobierz
Produkty depozytowe wycofane z oferty od 1 lipca 2022produkty-depozytowe-wycofane-z-oferty-od-1-lipca-2022.pdf356.30kBPobierz
Produkty kredytowe wycofane z oferty - Oddział w Dębicy od 9 czerwca 2022produkty-kredytowe-wycofane-z-oferty-oddzial-debica-od-9-czerwca-2022.pdf821.75kBPobierz