Zaloguj się

Dokumenty dotyczące opłat i Glosariusz

Konta osobiste - rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe:
ROR Konto osobiste Standardror-konto-osobiste-standard-1-03-2020.pdf111.86kBPobierz
ROR Konro osobiste @ktywneror-konto-osobiste-aktywne-1-03-2020.pdf113.45kBPobierz
ROR Konto Juniorror-konto-osobiste-junior-1-03-2020.pdf110.50kBPobierz
ROR Konto Studentror-konto-student-1-03-2020.pdf110.82kBPobierz
ROR Konto Seniorror-konto-senior-1-03-2020.pdf112.36kBPobierz
ROR Konto Podstawoweror-konto-podstawowe-1-03-2020.pdf113.24kBPobierz
Rachunki oszczędnościowe
Rachunek oszczędnościowy PREMIUM rachunek-premium.pdf106.51kBPobierz
Terminowy rachunek oszczędnościowy Skarbonkarachunek-terminowy-skarbonka.pdf105.56kBPobierz
Rachunek oszczędnościowy w walucie wymienialnejrachunek-w-walucie-wymienialnej-1-maja-2020.pdf107.68kBPobierz
Rachunek oszczędnościowy dla osób będących członkami rady rodziców lub innej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej rachunek-rady-rodzicow-1-03-2020.pdf109.11kBPobierz
Rachunek oszczędnościowy POL-IKE (indywidualne konto emerytalne)rachunek-pol-ike.pdf105.62kBPobierz
Karty
Karta kredytowa Visa Credit Standardkarta-kredytowa-visa-credit-standard.pdf106.22kBPobierz
Glosariusz
Glosariusz używanych pojęćglosariusz-pojec.pdf108.07kBPobierz