Polityka informacyjnapolityka-informacyjna-2022.pdf189.79kBPobierz
Informacja o adekwatności kapitałowejinformacja-o-adekwatnosci-kapitalowej.pdf968.20kBPobierz
Struktura organizacyjna Bankustruktura-organizacyjna-banku-styczen-2023.pdf154.04kBPobierz
Opis systemu kontroli wewnętrznejopis-systemu-kontroli-wewnetrznej-sierpien-2022.pdf156.74kBPobierz
Zasady ładu korporacyjnegozasady-ladu-korporacyjnego-knf.pdf507.38kBPobierz
Zasady ładu korporacyjnego - informacjazasady-ladu-korporacyjnego.pdf37.55kBPobierz
Polityka zarządzania konfliktami interesówpolityka-zarzadzania-konfliktami-interesow-w-bsr.pdf527.61kBPobierz
Statut BSR w Krakowiestatut-banku-2021.pdf259.00kBPobierz
Ocena realizacji Polityki wynagradzania pracowników BSRocena-realizacji-polityki-wynagradzania-2022.pdf180.35kBPobierz
Ocena Zasad Ładu Korporacyjnego BSRocena-zasad-ladu-korporacyjnego-2022.pdf231.29kBPobierz
Informacja o przedsiębiorcachinformacja-o-przedsiebiorcach-z-dostepem-do-tajemnicy-bankowej.pdf516.99kBPobierz
Ujawnianie informacji o ekspozycjach objętych moratorium ustawowym i pozaustawowymujawnianie-informacji-o-ekspozycjach-objetych-moratorium-ustawowym-i-pozaustawowym.pdf166.67kBPobierz