Polityka informacyjnapolityka-informacyjna-2024.pdf210.78kBPobierz
Informacja o adekwatności kapitałowejinformacja-o-adekwatnosci-kapitalowej-2023.pdf961.39kBPobierz
Struktura organizacyjna Bankustruktura-organizacyjna-banku-listopad-2023.pdf185.47kBPobierz
Opis systemu kontroli wewnętrznejopis-systemu-kontroli-wewnetrznej-lipiec-2024.pdf169.16kBPobierz
Zasady ładu korporacyjnegozasady-ladu-korporacyjnego-knf.pdf507.38kBPobierz
Zasady ładu korporacyjnego - informacjazasady-ladu-korporacyjnego.pdf37.55kBPobierz
Polityka zarządzania konfliktami interesówpolityka-zarzadzania-konfliktami-interesow-01-01-2024.pdf355.16kBPobierz
Statut BSR w Krakowiestatut-banku-2021.pdf259.00kBPobierz
Ocena realizacji Polityki wynagradzania pracowników BSRocena-realizacji-polityki-wynagradzania-2023.pdf198.95kBPobierz
Ocena Zasad Ładu Korporacyjnego BSRocena-zasad-ladu-korp-2023.pdf240.13kBPobierz
Informacja o przedsiębiorcachinformacja-o-przedsiebiorcach-z-dostepem-do-tajemnicy-bankowej-luty-2024.pdf145.91kBPobierz
Ujawnianie informacji o ekspozycjach objętych moratorium ustawowym i pozaustawowymujawnianie-informacji-o-ekspozycjach-objetych-moratorium-ustawowym-i-pozaustawowym.pdf166.67kBPobierz
Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku lub jednostki organizacyjnej Banku89-pelnomocnicy-25-07-24.pdf255.49kBPobierz